Seria RP7900 – Sistem de Putere Regenerativ

7 IULIE 2017

Pe măsură ce crește cererea de mare putere, de exemplu, la automobile, înlocuirea bateriei de 12V cu una de peste 300V pentru vehicole electrice HEV/EV, apare necesitatea unui echipament de testare de mare putere. Testarea la putere mare nu este o extensie simplă a testării la putere reduse. Pe măsură ce vă deplasați către aplicații de mare putere în domeniul apărării, industriei aerospațiale şi al infrastructurii automobilelor, apar provocări care nu au fost relevante în aplicațiile de putere redusă. Companiile trebuie acum să ia în considerare necesitățile de pregătire a amplasamentului și cerințele de siguranță la trecerea de la putere redusă la putere mare. Probabil sunteti interesaţi de o soluție comercială gata de utilizat, care are un cost redus de folosire cu timp extins de funcționare, care reduce la minimum costurile dvs. de testare de mare putere prin reducerea spațiului utilizat şi minimizează disipaţia căldurii. Keysight vă pune la dispoziţie seria RP7900, sistemul de putere regenerativă, care răspunde tuturor acestor cerinţe.

Modelul RP7900 furnizează cel mai rapid și mai precis, sistem de mare putere cu regenerare integrată:

– Până la 950V, până la ±40A, până la 10kW
– Funcționează în două cadrane ca sursă de alimentare și sarcină electronică regenerabilă
– Emulează bateria de înaltă tensiune și de mare putere cu rezistență programabilă până la 50Ω
– Maximizează capacitatea de transfer a puterii cu procesarea comenzilor în mai puţin de o milisecundă
– Crește puterea cu până la 150kW prin simpla conexiune paralelă a ieșirilor
– Reduce costului răcirii și a energiei electrice consumate cu un design ecologic și regenerativ
– Economiseşte spațiu în rack de 3” cu dimensiunea compactă de 3U

RP7900 poate să disipe continuu 100% din curentul nominal pentru o perioadă nedeterminată de timp. Capacitatea bidirecțională de debitare și absorbţie a curentului continuu permite operarea în două cadrane cu tranziția fără întreruperi între modul sursă de alimentare și modul sarcină electronică, fără să modifice caracteristicile de ieșire ale sursei de alimentare, fără a introduce eventuale disfuncționalități în operare.
Dispunând de caracteristica de emulare a bateriei, RP7900 vă permite să vă testați dispozitivele în aceleași condiții de putere care există în utilizarea reală. Emularea bateriei este importantă pentru caracterizarea duratei de funcționare a bateriei și detectarea defectărilor timpurii ale produsului. Având rezistența programabilă de ieşire de până la 50Ω (dependentă de model), aceste surse DC simulează efectele rezistenței interne a bateriei, permițându-le să imite funcționarea bateriei în diferite stări de încărcare. Utilizând RP7900 bidirec­țional ca sursă de alimentare sau ca sarcină elec­tronică, aceasta funcţionează la fel ca o baterie.
Modelul RP7900 oferă capabilități simultane de măsurare a tensiunii și curentului și oferă precizie și rezoluție ridicate. Efectuează măsurători utili­zând două moduri principale: mediere sau digitizare. În modul mediere, modelul RP7900 furni­zează măsurătorile de înaltă precizie a valorilor actuale și calculează puterea încorporată, puterea de vârf, amp-oră și Watt- oră. Caracteristica de digitizare vă permite să capturați profilurile dinamice ale curentului sau tensiunii.
Cu măsuri de protecție implementate în hardware, mai degrabă decât în software-ul sistemului de testare, condițiile de eroare pot fi detectate și manipulate mult mai repede, reducând probabili­tatea ca DUT să se deterioreze. Modelul RP7900 oferă control și protecţie încorporate de supra-tensiune, supra-curent și depăşire de temperatură. Pentru protecție suplimentară a DUT, utilizați acce­soriul SD1000A (sistemul de deconectare de siguranţă) care a fost proiectat exclusiv pentru a lucra cu seria RP7900, o asigurare redundantă pentru deconectare ieșirii sistemului.
RP7900 oferă trei funcționalități diferite pentru simularea regimului tranzitoriu de tensiune sau curent în timpul testării:

Un eveniment singular care modifică tensiunea sau curentul de ieșire în sus sau în jos ca răspuns la o comandă de declanșare.
Un generator de forme de undă arbitrare permite generarea de forme complexe de tensiune din catalogul încorporat sau definite de utilizator, cu o extensie de până la 65.535 de puncte de date.
O listă poate conține până la 512 pași. Fiecare pas din listă poate avea un timp dwell asociat cu el, care specifică timpul în secunde în care lista va rămâne la acest pas înainte de a trece la pasul următor. Listele pot fi cu declanșare, în care lista avansează cu un pas pentru fiecare declanșare primită.

Pe panoul din spate al fiecărei surse de alimentare RP7900 este un port de control digital care constă din şapte pini de intrare/ieșire configurați de utili­zator, aceștia oferind acces la diverse funcții de control. Tabelul de mai sus descrie posibila con­figu­rare a pinilor pentru portul de control digital.

 

COMTEST SRL   |    www.comtest.ro   |   office@comtest.ro

Agilent_EA0311_Sigla_Comtest

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

  • Folosim datele dumneavoastră cu caracter personal NUMAI pentru a răspunde comentariilor/solicitărilor dumneavoastră.
  • Pentru a primi raspunsuri adecvate solicitărilor dumneavoastră, este posibil să transferăm adresa de email și numele dumneavoastră către autorul articolului.
  • Pentru mai multe informații privind politica noastră de confidențialitate și de prelucrare a datelor cu caracter personal, accesați link-ul Politica de prelucrare a datelor (GDPR) si Cookie-uri.
  • Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la modul în care noi prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, puteți contacta responsabilul nostru cu protecția datelor la adresa de email: gdpr@esp2000.ro
  • Abonați-vă la newsletter-ul revistei noastre