Mico Pro – monitorizarea eficientă şi modulară a alimentării senzorilor şi actuatorilor

2 FEBRUARIE 2017

Mico Pro este cel mai nou şi mai inovator sistem de monitorizare inteligentă a curenţilor electrici de la Murrelektronik. Sistemul modular permite adaptarea sistemelor în mod precis, astfel încât să se preteze cerinţelor specifice aplicaţiilor – oferind un raport cost / beneficii avantajos şi permiţând economia de spaţiu. Procesul patentat de declanşare a lui Mico Pro asigură disponibilitatea optimă a maşinii. Un beneficiu adiţional: un concept integrat de distribuţie inteligentă care reduce semnificativ cablarea în tabloul electric sau panoul de control.

MURR_EA0117_Fig-3

Mico Pro se evidenţiază prin: • modularitate – până la varianta cu un singur canal • concept de alimentare integrat – reduce semnificativ cablarea în tabloul electric • manipulare practică – nu este nevoie de unelte pentru instalare şi punere în funcţiune • capacitate de diagnoză – pe modul sau via PLC • comutare pe canal – înlocuieşte nivelul de cuplare multicanal

Sistemele de alimentare cu tensiune electrică reprezintă inima maşinilor şi sistemelor, asigurând consumul energetic de care acestea au nevoie. Din acest motiv, sursele nu trebuie oprite de către supracurenţi sau scurtcircuite, fenomene care pot conduce la timpi de nefuncţionare, opriri ale producţiei şi în final la costuri mai mari. Fiabilitatea maximă a surselor de tensiune electrică este esenţială.
Mico Pro de la Murrelektronik garantează fiabilitatea sistemelor de alimentare cu tensiune electrică. Acest sistem inteligent de monitorizare ţine sub observaţie toţi curenţii de sarcină şi de control într-o manieră consistentă, identificând momentele critice la momentul potrivit. Mico Pro semnalizează atingerea limitelor de sarcină şi comută canalele în cauză într-o manieră orientată pe conceptul de prevenire totală a căderilor de sistem şi pentru a asigura un nivel înalt al disponibilităţii maşinilor. Procesul de declanşare este patentat, acesta bazându-se pe principiul “cât de târziu posibil, cât de devreme este necesar”. Dar Mico Pro identifică de asemenea şi erorile volatile precum ruperea unui cablu din şina mobilă, rupere ce se petrece doar la anumite unghiuri de mişcare. Mico Pro identifică sarcinile capacitive şi le porneşte în mod controlat.

Design modular pentru economie de spaţiu
Mico Pro este un sistem modular pentru tensiuni electrice de funcţionare de 12Vdc şi respectiv 24Vdc. Componentele pot fi selectate pentru o aplicaţie particulară din numeroase module Mico Pro, conectate între ele fără unelte, dar prin intermediul unui modul de alimentare pentru a forma un sistem închis. Se pot alege module cu un canal, două, trei sau patru canale. Lăţimile unui modul oferă economii semnificative de spaţiu în tabloul electric, acestea fiind 8, 12 sau 24mm. De exemplu, un sistem cu opt canale are nevoie de un spaţiu de instalare cu 65% mai redus decât un sistem cu siguranţe electrice clasice. Cu cât se folosesc mai multe canale, cu atât se economiseşte mai mult spaţiu de instalare.
La modulele din seria Fix, curenţii-prag sunt ficşi (2, 4, 6, 8, 10 şi 16A), ceea ce îi face o soluţie adaptată la nevoile imediate şi cunoscute ale aplicaţiei.
Sistemul asigură astfel în mod permanent flexibilitate. Dacă este nevoie de schimbarea unui singur modul, de exemplu deoarece noile componente adăugate unei maşini necesită un consum mai mare de curent, acest lucru poate fi făcut fără unelte într-un timp foarte scurt. Acest lucru asigură un raport cost/beneficiu avantajos.

Simplificare semnificativă a cablărilor din tabloul electric
MURR_EA0117_Fig-4Mico Pro oferă un concept integrat de distribuţie inteligentă pentru +24Vdc, 12Vdc şi 0Vdc, fapt ce contribuie la reducerea semnificativă a efortului de cablare din tabloul electric. Există posibilitatea conectării la +24V şi la 0V pe fiecare canal în parte. Terminalele externe pe 0V sunt acum un element trecut – potenţialul zero poate acum să fie conectat direct la Mico Pro.
Acest lucru permite aerisirea instalaţiilor, reducând în mod semnificativ efortul de cablare, economisind spaţiul necesar instalării şi contribuind în final la reduce­rea costurilor.

Manipulare şi utilizare facilă
Sistemul inovator de bridging care este folosit pentru a interconecta modu­lele individuale la un sistem închis este uşor de folosit. Pentru a monta sistemul proiectat pentru un curent total de până la 40A, trebuie doar să fie tăiate două bare de conectare metalice şi să fie inserate în zonele de conexiune cu care modulele sunt prevăzute. Semnalele de diagnostic şi de control sunt disponibile la contactele cu arc integrate. Cablurile pot fi înseriate în mod indivi­dual fără unelte având în vedere că toate terminalele sunt prevăzute cu cleme de conectare. Astfel, instalarea poate fi realizată într-un timp foarte scurt, nefiind necesară mentenanţa pe durata funcţionării. Partea frontală a siguranţei Mico Pro nu este obturată de cabluri sau fire; operatorul are o viziu­ne foarte clară a tuturor marcajelor, etichetelor şi stărilor LED-urilor.

Diagnoze direct pe modul sau via sistem de control
MURR_EA0117_Fig-2Funcţiile de diagnoză oferite de modulele din seria Mico Pro sunt de importanţă crescută pentru specialiştii din mentenanţă. Fiecare canal este echipat cu un LED pentru indicarea stării pe canal, semnalele digitale de indica­re a stării putând fi transmise către controler. Modulul de putere Mico Pro asigură diagnoze pentru întregul sistem, iar modulele ajustabile din seria Flex oferă semnale de diagnoză specifice per canal.

LED-ul de stare luminează verde atâta timp cât totul funcţionează normal. Atunci când se atinge un prag de 90% din valoarea curentului presetat pe canal, LED-ul luminează intermitent pentru a semnaliza că s-a atins limita. Acest lucru se poate întâmpla dacă sunt conectaţi consumatori adiţionali, sau dacă există un consum energetic suplimentar la consumatorii deja existenţi (de exemplu, din cauza uzurii). La instalare, avertizarea respectivă poate ajuta pentru a identifica dimensionarea incorectă a căilor de curent. Mico Pro activează un semnal digital special în acest caz.

În cazul în care se depăşeşte valoarea curentului, Mico Pro comută imediat canalul într-o manieră orientată. LED-ul luminează intermitent pe culoarea roşu şi este emis un semnal de stare. Operatorul poate reactiva canalul prin apăsarea unui buton direct la modul sau prin intermediul PLC-ului. Pentru activităţile de mentenanţă, canalele pot fi comutate şi manual, în acest caz LED-ul fiind aprins permanent pe culoarea roşu.

MURR_EA0117_Fig-1Mico Pro înlocuieşte soluţiile clasice
O funcţie specifică fiecărui canal, activată printr-un semnal de la PLC permite modulelor Mico Pro Flex să comute componentele sistemului pe on sau off fără necesitatea unor contactoare, relee sau optocuploare adiţionale. Această soluţie poate fi folosită pentru a înlocui nivelul de cuplare. Nu numai frecvenţele de comutaţie mici (de maxim 10Hz), dar de asemenea şi frecvenţele mai mari pot fi obţinute, spre exemplu pentru a comuta anumite zone ale maşinii în mod stand-by pe durata timpilor de nefuncţionare. În acest caz, LED-ul canalului afectat luminează în culoarea portocaliu.
Mico Pro poate fi cascadat. Acest lucru înseamnă că pe un canal Mico cu un curent mai mare de 10A poate fi conectat un Mico Pro suplimentar. Dacă toate canalele sunt setate la un maxim de curent de 10A este asigurată complet selectivitatea, canalele afectate de scurtcircuite sau suprasarcini fiind închise în mod precis la apariţia defectelor. Economiile financiare şi resursele de timp reduse necesare instalării sunt considerabile, în special în cazul aplicaţiilor ce apelează la conceptul de tablou electric, unde nu este nevoie de o sursă suplimentară de tensiune.

Caracteristici practice în detaliu
Mico Pro monitorizează canalele de curent de până la 20A în sistem modular – o inovaţie în sistemele modulare de monitorizare a curenţilor:
• opţiunile de etichetare optimă pentru a menţine layout-ul tabloului electric clar şi simplu
• diagnoza ieşirilor prin semnalele de stare
• memorie non-volatilă pentru erori: ideală pentru tratarea erorilor după un reset al tensiunii
• capacităţi electrice crescute de sarcină, cu până la 30mF pe canal
• funcţionare posibilă şi cu surse de tensiune de 5A
• rezistenţă electrică internă minimă, cu pierderi reduse
• independenţă termică
• pornire prevăzută cu întârzieri pe canalele individuale de curent la modulele multicanal pentru a preveni vârfurile de curent.

 

Mihai Priboianu
Aurocon COMPEC SRL
COMPEC-lOGO

Distribuitor autorizat MURR:
AUROCON COMPEC srl   |    www.compec.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

  • Folosim datele dumneavoastră cu caracter personal NUMAI pentru a răspunde comentariilor/solicitărilor dumneavoastră.
  • Pentru a primi raspunsuri adecvate solicitărilor dumneavoastră, este posibil să transferăm adresa de email și numele dumneavoastră către autorul articolului.
  • Pentru mai multe informații privind politica noastră de confidențialitate și de prelucrare a datelor cu caracter personal, accesați link-ul Politica de prelucrare a datelor (GDPR) si Cookie-uri.
  • Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la modul în care noi prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, puteți contacta responsabilul nostru cu protecția datelor la adresa de email: gdpr@esp2000.ro
  • Abonați-vă la newsletter-ul revistei noastre