De la hobby la profesie

31 MAI 2012

Actuala ediţie, a 21-a, a concursului de CAD, Tehnici de Interconectare în Electronică, TIE 2012, a reunit la Sibiu, între 26-28 aprilie a.c., participanţi provenind din 12 universităţi ce sunt implicate în pregătirea inginerilor cu

specialitatea electronică. Cei prezenți la faza finală a manifestării (39 de studente şi studenţi), au fost selectaţi în cadrul fazelor locale. Mediul CAD utilizat la rezolvarea temei de concurs nu a fost impus, fiecare student putând utiliza programul cu licență pe care-l are la dispoziție în cadrul universităţii sale. Aşa se explică faptul că s-au folosit programele Altium, Eagle, ORCAD sau PADS. Timpul alocat rezolvării subiectelor a fost de 4 ore, la care s-au adăugat cele 30 de minute de pregătire (verificarea mediului de proiectare, citirea şi înţelegerea subiectului etc.).

Cei interesaţi privitor la subiect, la complexitatea acestuia, pot să afle mai multe urmărind pagina web a evenimentului, www.tie.ro.
Concursul TIE de la Sibiu a reprezentat un foarte bun prilej prin care a putut fi observat felul în care nivelul de pregătire atins de studenţi se încadrează în cerinţele actuale din industria electronică implicată în inovarea de produse, activitate în cadrul căreia proiectarea asistată de calculator a structurilor de

interconectare din cadrul modulelor electronice reprezintă o verigă importantă a lanţului valoric. În acest context, după ce evaluarea rezultatelor a fost finalizată şi s-a realizat, în funcţie de punctajul obţinut, ordonarea concurenţilor, preşedintele Comitetului Industrial de Consultanţă TIE, Ing. Cosmin Moisa, coroborând complexitatea subiectului de concurs cu baremul de corectură precum şi punctajul realizat, a stabilit numărul minim de puncte pe care trebuie să le obţină un participant pentru a i se certifica competenţele în calitate de designer PCB. Prin această certificare, concretizată printr-o diplomă de recunoaştere de competenţă, este de fapt apreciat profesionalismul viitorilor ingineri. De altfel, TIE are drept motto sintagma: “A way to turn your hobby into profession”! La ediția TIE 2012, de la Sibiu, un număr de 14 studenți au primit amintitul certificat. În ceea ce-l privește, Comitetul Industrial de Consultanţă este alcătuit din specialişti de marcă implicaţi direct în activităţi de CAD în cadrul diferitelor firme din ţară.
Menţionăm printre acestea companiile interna­ţio­nale cum ar fi: Continental Automotive din Sibiu şi Timişoara, Siemens din Sibiu, Kromberg&Schubert din Sibiu etc., precum şi companii de mici dimensiuni dar extrem de implicate în dezvoltarea de produse electronice cum ar fi: Samway, Episcom ş.a.
Nu trebuie să omitem faptul că mulţi dintre membri implicaţi în activitatea comitetului, pe vremea când erau studenţi, cu ediţii în urmă, la rândul lor, au fost participanţi ai manifestării TIE. Acest fapt justifică pe deplin acel motto pe care TIE îl are alături de denumirea manifestării.

O concluzie generală ce se desprinde în urma analizei actualei ediţii se referă la faptul că actualmente se poate afirma că la nivelul ţării există creat un “pool” de competenţe orientate în CAD-ul structurilor de interconectare. Pe teritoriul ţării, de la Timişoara la Suceava, de la Cluj la Piteşti sau la Bucureşti, împreună cu centre precum Sibiu, Braşov sau Galaţi se poate dispune de adevăraţi profesionişti ai domeniului. Pe lângă ei se fac remarcate colectivele din Alba Iulia, Baia Mare şi Oradea care s-au alăturat celorlalţi în dorinţa de a fi promovat profesionalismul în pregătirea viitorilor ingineri în electronică la proiectarea structurilor de interconectare din cadrul modulelor electronice.
Manifestarea TIE a beneficiat de suportul organizatoric oferit de Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu care a asigurat condiţiile în care s-a desfă­şurat acest eveniment. Profesorul universitar dr. ing. Ioan P. Mihu a depus un mare efort în pregătirea celor mai bune condiţii posibile pentru ca manifestarea să beneficieze de un ambient corespunzător. Consider de datoria noastră să-i mulţumim pentru activitatea depusă.
Viitoarea ediție a 22-a a manifestării se va desfășura la Brașov în intervalul 24-27 aprilie 2013 în organizarea Universității “Transilvania” din Brașov cu sprijinul Centrului de Electronică Tehnologică şi Tehnici de Interconectare – CETTI, al Universității “Politehnica” din București.
Mulți dintre participanții la ediția sibiană şi-au propus să participe şi anul viitor, motiv pentru care au şi început pregătirile prin care să poată face faţă dificultății concursului.
Faptul că în urma unei prestații corespun­zătoare vor putea obține, din partea mediului industrial, o certificare a competenţelor, îi moti­vează foarte mult. Atunci când ne propunem promovarea competenţei nu trebuie să uităm dificultățile cărora suntem nevoiți să le facem față, fapt foarte bine subliniat de filozoful roman Seneca: “Per aspera ad astra”!

Prof. Univ. Dr. Ing. Paul M Svasta

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

  • Folosim datele dumneavoastră cu caracter personal NUMAI pentru a răspunde comentariilor/solicitărilor dumneavoastră.
  • Pentru a primi raspunsuri adecvate solicitărilor dumneavoastră, este posibil să transferăm adresa de email și numele dumneavoastră către autorul articolului.
  • Pentru mai multe informații privind politica noastră de confidențialitate și de prelucrare a datelor cu caracter personal, accesați link-ul Politica de prelucrare a datelor (GDPR) si Cookie-uri.
  • Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la modul în care noi prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, puteți contacta responsabilul nostru cu protecția datelor la adresa de email: gdpr@esp2000.ro
  • Abonați-vă la newsletter-ul revistei noastre