Standardele RoHS revizuite: intrarea sub umbrela CE

1 DECEMBRIE 2011

Marcajul CE, simbolul uşor de recunoscut al conformităţi produselor în Uniunea Europeană, adaugă o altă componentă la directiva sa “umbrelă”. Începând din ianuarie 2013, marcajul CE va demonstra şi respectarea RoHS (Restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice), deoarece conţinutul integral al obligaţiilor CE este integrat în standardele RoHS revizuite. Veşti bune pentru consumatori, însă ce efecte va avea această iniţiativă asupra activităţii comerciale a OEM (producătorilor originali de echipamente) din UE?

de Tom Westcott, Manager Proiecte legislative Europa, Farnell

Pentru a găsi răspunsul la această întrebare, trebuie mai întâi să analizăm motivele din spatele includerii marcajului CE în RoHS.
În termeni largi, obiectivul era extinderea gamelor de produse cărora li se vor aplica obligaţiile CE. Începând din 2 ianuarie 2013, toate echipamentele care intră în aria de acoperire a Directivei RoHS (2011/65/UE) vor intra şi sub incidenţa obligaţiilor privind marcajul CE. Marcajul CE a fost implementat de către Comisia Europeană, pentru a le permite produselor să fie distribuite în mod gratuit pe piaţa europeană comună, fără a fi nevoie de declaraţii de conformitate separate pentru fiecare stat membru. Ataşarea marcajului CE este o declaraţie asumată de producător conform căreia produsul a fost proiectat, testat şi fabricat astfel încât să vină în întâmpinarea cerinţelor esenţiale ale tuturor directivelor noi aplicabile. Nu numai că declară faptul că un produs este sigur, ci şi că este adecvat pentru a fi utilizat în funcţia pentru care a fost proiectat şi că nu va avea efecte adverse asupra mediului înconjurător. Această abordare exhaustivă în vederea demonstrării conformităţii este motivul includerii sale în standardele RoHS revizuite.
În acest moment, Directiva RoHS restricţionează utilizarea a şase substanţe (plumb, mercur, cadmiu, crom hexavalent, bifenili polibromuraţi şi eteri de difenil polibromuraţi), prezente în valori ce depăşesc concentraţia maximă în raport cu greutatea în materialele omogene şi acoperă opt categorii. Ca urmare a reviziei, aplicabilitatea RoHS se va extinde la zece categorii în 2014, categoria finală nr. 11 fiind adăugată în 2019 (categoria “cu aplicabilitate deschisă”).
Pentru îmbunătăţirea conformităţii, producătorilor li se solicită să ofere dovezi satisfăcătoare, sub forma documentaţiei sau informaţiilor tehnice, cunoscute sub denumirea de Certificat de Conformitate (CoC). Totuşi, nu există îndrumări specifice cu privire la forma pe care trebuie să o aibă aceste dovezi, ceea ce are ca rezultat o multitudine de cereri în diferite formate, conţinând diferite informaţii. Marcajul CE, pe de altă parte, elimină această ambiguitate prin intermediul unor metode clar definite de conformitate.
Obligaţiile CE necesită o abordare în trei paşi în vederea demonstrării conformităţii – un dosar tehnic, o Declaraţie de Conformitate şi, în cele din urmă, ataşarea marcajului CE. Dovada de conformitate trebuie transmisă în dosarul tehnic, alături de informaţiile specifice prevăzute în Modulul A al Anexei 2 – 768/2008/CE. Dovezile din dosarul tehnic trebuie să conţină următoarele informaţii: o descriere generală a produsului, proiectarea conceptuală şi planurile de producţie (cu descrierile/explicaţiile necesare), o listă a standardelor armonizate cu care produsul este în conformitate (dacă s-a aplicat vreunul), rezultatele calculelor, examinărilor etc. şi rapoartele finale ale testelor. În al doilea rând, Declaraţia de conformitate (explicată în Anexa VI a Directivei CE 2011/65/UE) trebuie să detalieze numele şi adresa producătorului; acceptarea responsabilităţii de către producător; detalii privind obiectul declarat; confirmarea faptului că obiectul este în conformitate cu cerinţele RoHS; detalii privind alte standarde armonizate declarate; orice alte informaţii tehnice suplimentare; şi, în cele din urmă, semnătura producătorului. Aşa cum s-a menţionat mai devreme, cerinţele obligaţiilor CE sunt mult mai clare şi acest lucru este demonstrat de forma modelului Declaraţiei de conformitate, care însoţeşte directiva însăşi. Aceasta este în contrast direct cu certificatul de conformitate care, din cauza caracterului vag al legislaţiei RoHS actuale, poate exista în mai multe forme, ceea ce generează confuzie pentru producători şi autorităţile de aplicare a legii. Este foarte probabil ca Certificatul de conformitate să fie înlocuit de Declaraţia de Conformitate a produselor finite şi echipamentelor, însă va mai fi solicitat, în continuare, pentru componente. În fine, odată ce toate măsurile au fost stabilite, producătorul trebuie să ataşeze marcajul CE în conformitate cu cerinţele directivei.
Aşadar, ce efect vor avea aceste obligaţii RoHS suplimentare, privind marcajul CE, asupra producătorilor OEM din Europa? Pe scurt şi repetând din păcate unele îngrijorări anterioare, va însemna povara unor colectări suplimentare de date. Reunirea informaţiilor solicitate pentru dosarul tehnic va necesita o resursă suplimentară pentru producători, deşi comitetul CE responsabil de redactarea standardului UE armonizat pentru conformitatea RoHS a sugerat că munca solicitată este în principal munca pe care o depun deja producătorii la momentul actual. Strângerea informaţiilor pentru Declaraţia de Conformitate ar trebui să fie o sarcină clară însă, din nou, dimensiunea acestei sarcini ar putea fi uriaşă, deoarece toate Declaraţiile de Conformitate vor trebui amendate pentru toate EEE vândute în UE. În fine, ataşarea marcajului CE nu ar trebui să reprezinte o problemă deoarece majoritatea produselor sunt deja marcate pentru a indica conformitatea cu una sau alta dintre directivele deja acoperite de umbrela CE.
Într-adevăr, calitatea de directivă-umbrelă a marcajului CE înseamnă că produsele care este posibil să nu intre în aria de aplicabilitate a RoHS pot fi încă supuse obligaţiilor uneia sau mai multor directive suplimentare subordonate directivei privind marcajul CE. Un astfel de exemplu este reprezentat de kit-urile de dezvoltare. În timp ce majoritatea kit-urilor de dezvoltare vor fi excluse din aria de aplicabilitate a RoHS (produsele folosite numai pentru cercetare şi dezvoltare sunt excluse de la obligaţia ce intră în vigoare la 2 ianuarie 2013), ele pot totuşi să intre sub incidenţa uneia sau mai multor directive CE, cum ar fi EMC
(compatibilitatea electromagnetică). Cablurile reprezintă de asemenea un subiect de dezbatere. Dacă un cablu este vândut ca parte a unui ansamblu, de exemplu un laptop şi cablu de alimentare, atunci intră în aria de aplicabilitate a RoHS şi aşadar a CE. Totuşi, dacă un cablu se vinde separat, atunci nu intră în aria de aplicabilitate a RoHS (nu utilizează electricitate decât dacă este ataşat la un alt produs), însă poate în continuare să intre în sfera de aplicare a unei alte directive CE, cum ar fi cea privind tensiunea redusă, deoarece definiţiile scopului diferă pentru fiecare directivă. Comisia Europeană discută încă poziţia RoHS privitoare la cabluri. Lucrul care este foarte important să fie înţeles este că obligaţiile RoHS sunt doar un aspect al conformităţii CE şi este posibil să vedem şi alte dezbateri pe măsură ce data intrării în vigoare se apropie.
Problema pentru OEM nu este neapărat complexitatea demonstrării conformităţii, ci volumul de produse la care ea se va aplica.
Este de asemenea important să se reţină că responsabilitatea privind demonstrarea conformităţii acoperă întreg lanţul de distribuţie. Obligaţiile specifice pentru producători, importatori şi distribuitori sunt prezentate în articolele 7, 9, 10 şi 11 ale RoHS, în conformitate cu referinţa la prevederile armonizate furnizate în Anexa 1, Art. R2, R4, R5 şi R6 – Anexa 1 CE, decizia 768/2008/CE. Atunci când se combină cu cerinţele altor directive de sub umbrela marcajului CE şi cu munca enormă de colectare a datelor asociată reglementărilor REACH şi cu directiva care trebuia de mult adoptată şi care acum este iminentă, privind RoHS aplicabile Chinei, devine clar că această conformitate legislativă nu reprezintă o responsabilitate suplimentară pentru angajaţi, ci va necesita propriile sale resurse dedicate.
Includerea obligaţiilor privind marcajul CE în obiectul RoHS are intenţii practice. Marcajul CE va demonstra conformitatea cu restricţiile privind substanţele periculoase, pe lângă celelalte directive de sub umbrela sa. Va clarifica de asemenea procesele de conformitate cu RoHS, prin oferirea unor cercetări detaliate asupra produsului. Însă faptul că cerinţele sunt atât de extinse şi că vor duce la o majorare a resurselor deja restrânse de colectare a datelor se va dovedi o problemă majoră pentru companii. Aceasta va avea, fără îndoială, repercusiuni semnificative asupra companiilor din Europa, însă, în special, asupra acelor IMM-uri care sunt supuse tuturor cerinţelor CE, dar nu au resursele necesare pentru gestionarea procesului. În cazul în care companiile nu-şi permit timpul şi banii necesari asigurării conformităţii, atunci realitatea va fi că majoritatea vor evita conformitatea, întorcând pe dos umbrela CE.

Pentru mai multe informaţii despre standardele RoHS revizuite, vizitaţi portalul legislativ element14, resursa de top din industrie pentru informaţii legislative din domeniul electronicii, unde puteţi găsi îndrumare detaliată, forumuri de discuţii comune şi o caracteristică unică Întreabă expertul care vă va îndruma în lumea legislaţiei din domeniul electronicii.

Vizitaţi portalul legislativ de pe element14 chiar astăzi, la www.element14.com/community/community/legislation

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

  • Folosim datele dumneavoastră cu caracter personal NUMAI pentru a răspunde comentariilor/solicitărilor dumneavoastră.
  • Pentru a primi raspunsuri adecvate solicitărilor dumneavoastră, este posibil să transferăm adresa de email și numele dumneavoastră către autorul articolului.
  • Pentru mai multe informații privind politica noastră de confidențialitate și de prelucrare a datelor cu caracter personal, accesați link-ul Politica de prelucrare a datelor (GDPR) si Cookie-uri.
  • Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la modul în care noi prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, puteți contacta responsabilul nostru cu protecția datelor la adresa de email: gdpr@esp2000.ro
  • Abonați-vă la newsletter-ul revistei noastre