OrCAD PCB Designer – (continuare din numărul trecut)

1 IUNIE 2011

Cadence PSpice

PSpice A/D, PSpice Advanced Analysis
Cadence PSpice este un simulator intrinsec, cu multiple facilităţi pentru simularea circuitelor electronice analogice şi de semnal mixt. Utilizate împreună cu PSpice A/D, uneltele incluse în PSpice Advance Analysis îi ajută pe proiectanţi să îmbunătăţească performanţele şi fiabilitatea circuitelor proiectate.

Cadence PSpice A/D este cel mai utilizat simulator bazat pe Spice pentru proiectarea de sistem, fiind considerat un standard în industrie. Poate simula circuite complexe de semnal mixt conţinând atât componente analogice cât şi digitale şi suportă o gamă largă de modele pentru simulare cum ar fi IGBT, modulatoare ale laţimii pulsurilor (PWM), convertoare digital-analogice (DAC) şi analog-digitale (ADC). Se bazează pe funcţii matematice şi tehnici de modelare a comportamentului care realizează simularea rapidă şi precisă a circuitelor, permiţând identificarea eficientă a disfuncţionalităţilor apărute (debugging). Cu ajutorul PSpice A/D se pot de asemenea proiecta şi genera modele pentru simularea transformatoarelor şi a bobinelor de curent continuu.
Printre opţiunile pentru extinderea performanţelor se numără capabilităţile de analiză PSpice avansată şi integrarea cu MathWorks MATLAB Simulink pentru co-simulare.

Capabilităţile de analiză avansată, cum ar fi analiza de temperatură şi de suprasolicitare (stress), simularea electro-mecanică, analiza cazului cel mai defavorabil (worst-case), analizele Monte Carlo şi optimizatoarele cu caracteristică impusă (curve-fit), permit proiectarea unor circuite de înaltă performanţă, fiabile şi insensibile la variaţia parametrilor componentelor.
Integrarea completă cu Allegro Design Entry HDL şi OrCAD Capture permite alegerea celei mai potrivite solutii de proiectare a schemelor electronice, în funcţie de situaţie.

Caracteristici şi beneficii:
• Pentru a preveni defectarea modulelor electronice, PSpice determină care dintre componente sunt suprasolicitate utilizând analiza Smoke (stress), sau urmăreşte componentele care ar putea ceda, prin intermediul analizei Monte Carlo.
• Tehnologia de simulare avansată economiseşte timp, îmbunătăţeşte fiabilitatea şi asigură convergenţă rapidă în cadrul proiectelor mari.
• Interfaţa MATLAB Simulink permite testarea virtuală a circuitelor electronice, prin interfaţarea la nivel de sistem cu proiecte electrice care emulează aplicaţii din lumea reală.

Cadence OrCAD Signal Explorer

Analiza integrităţii semnalelor şi examinarea topologiei la nivelul plăcii, pre-rutare şi post-rutare
Cadence OrCAD Signal Explorer permite explorarea, analizarea şi validarea semnalelor, ajutând proiectanţii să rezolve problemele de integritate a semnalelor de-a lungul întregului ciclu al proiectării, de la începutul acesteia, pe parcursul amplasării şi până la rutarea finală. În stadiile de pre-rutare, OrCAD Signal Explorer permite

proiectanţilor să realizeze şi să verifice rapid topologii de interconectare alternative pentru a îmbunătăţi fiabilitatea şi performanţele circuitului, iar în stadiile finale, asigură verificarea proiectului direct din baza de date a PCB Editor. Integrarea cu OrCAD PCB Editor elimină posibilele erori datorate conversiilor între bazele de date.

Caracteristici şi beneficii:
• Permite analiza integrităţii semnalelor pre- şi post-rutare în orice stadiu al ciclului proiectării.
• Oferă posibilitatea de a explora, analiza şi proiecta topologii de interconectare pentru a creşte fiabilitatea şi a îmbunătăţi performanţele circuitului şi ajută la reducerea numărului de iteraţii în cadrul realizării prototipului.
• Elimină necesitatea conversiilor între bazele de date pentru rularea simulărilor, întrucât preia datele direct din biblioteca PCB Editor.
Include un mediu de editare uşor de utilizat, pentru conceperea, modificarea şi validarea rapidă a diverselor modele.

Cadence OrCAD FPGA System Planner

Proiectare sincronizată FPGA-PCB inovatoare
Cadence® OrCAD® FPGA System Planner oferă o soluţie completă, scalabilă, pentru proiectarea sincronizată a circuitelor integrate FPGA (Field Programmable Gate Array) şi a plăcilor cu circuite imprimate (PCB), care permite proiectanţilor să obţină o alocare optimă, corectă prin construcţie, a terminalelor. Alocarea optimă a terminalelor FPGA este realizată (sintetizată) automat atât pe baza conectivităţii interfeţei, în funcţie de specificaţiile utilizatorului (scopul proiectului), cât şi prin regulile de alocare a terminalelor (reguli FPGA) şi în funcţie de amplasarea

circuitelor integrate FPGA pe placa cu circuite imprimate (amplasare relativă).
Utilizarea circuitelor integrate FPGA moderne, caracterizate printr-un mare număr de terminale, având numeroase moduri de configurare şi diferite reguli de alocare a acestora, măreşte timpul necesar obţinerii alocării optime a terminalelor. Deseori, alocarea terminalelor este realizată manual, terminal cu terminal, într-un mediu în care care nu se ţine cont de amplasarea pe placa cu circuite imprimate a componentelor critice care sunt conectate la circuitele integrate FPGA. Fără a înţelege impactul pe care îl pot avea asupra rutării PCB, proiectele în care sunt utilizate circuite integrate FPGA sunt limitate la a alege între două variante, ambele neconvenabile: fie se acceptă o alocare a terminalelor insuficent optimizată, ceea ce conduce la mărirea numărului de straturi ale plăcii cu circuite imprimate, fie apar iteraţii inutile la finalul procesului de proiectare. Chiar cu mai multe asemenea iteraţii, această abordare manuală generatoare de erori poate duce la reveniri inutile asupra proiectului PCB.

OrCAD FPGA System Planner este integrat atât cu OrCAD Capture, cât şi cu OrCAD PCB Editor, putând să citească şi să creeze scheme şi simboluri OrCAD Capture.
Pe lângă aceasta, este disponibilă şi o reprezentare de ansamblu care utilizează bibliotecile de capsule din OrCAD PCB Editor. Dacă intervine o modificare a amplasării în timpul proiectării, optimizarea alocării terminalelor cu ajutorul FPGA System Planner poate fi accesată direct din OrCAD PCB Editor.

Caracteristici şi beneficii:
• Este o soluţie eficientă de proiectare sincronizată FPGA-PCB, scalabilă de la OrCAD la Cadence Allegro® GXL.
• Micşorând timpul necesar alocării iniţiale optime a terminalelor, se obţine o durată mai mică a procesului de proiectare PCB.
• Accelerează integrarea circuitelor integrate FPGA cu mediile de proiectare OrCAD PCB.
• Elimină iteraţiile inutile şi frustrante în timpul procesului de proiectare PCB.
• Elimină iteraţiile inutile asupra prototipurilor fizice datorate erorilor de alocare a terminalelor FPGA.
• Reduce numărul de straturi ale plăcii cu circuite imprimate prin optimizare şi alocare raţională a terminalelor.

Scalabilitate
Tehnologia OrCAD şi Allegro FPGA System Planner este disponibilă în următoarele variante:
• Allegro FPGA System Planner GXL – permite sintetizarea şi optimizarea alocării terminalelor pentru mai mult de 4 circuite integrate FPGA simultan
• Allegro FPGA System Planner XL – permite alocarea concomitentă a terminalelor, sintetizarea şi optimizarea post-amplasare pentru până la 4 circuite integrate FPGA simultan
• Allegro FPGA System Planner L – permite sintetizarea, alocarea terminalelor şi optimizarea post-amplasare a unui singur circuit integrat FPGA
• OrCAD FPGA System Planner – permite optimizarea alocării iniţiale a terminalelor unui singur circuit integrat FPGA

Cadence ActiveParts Portal

Căutarea, salvarea şi amplasarea componentelor
Cadence® ActiveParts Portal automatizează operaţiunea de selectare a componentelor şi măreşte randamentul proiectanţilor care utilizează Cadence OrCAD® Capture CIS. ActiveParts Portal este disponibil GRATUIT pentru utilizatorii OrCAD Capture CIS în cea mai recentă versiune, care au un contract de mentenanţă în derulare.

ActiveParts Portal este integrat în OrCAD Capture CIS şi nu necesită instalarea unui software suplimentar. Proiectanţii sunt deseori nevoiţi să aloce un timp important căutării în cataloage a componentelor necesare schemelor pe care le proiectează; chiar după alegerea unei componente, mai este uneori necesară crearea unui simbol şi adăugarea datelor aferente componentei ce se introduce în schemă. Cu ajutorul ActiveParts Portal, căutarea este simplă, iar amplasarea simbolului în schemă se efectuează cu un simplu clic pe mouse.
Proiectanţii pot identifica componentele pornind de la o multitudine de parametri, cum ar fi: caracteristicile electrice, producătorul, tehnologia utilizată, codul componentei etc. În plus, aceştia pot adăuga o listă de componente locală, care permite dezvoltarea comodă a unei baze de date şi unui set de biblioteci OrCAD Capture CIS.

Caracteristici şi beneficii:
• Accelerează procesul de căutare a componentelor prin identificarea automată acestora şi capacitatea de le a salva şi amplasa direct în schemă.
• Uşurează dezvoltarea bibliotecilor prin capabilitatea de a prelua orice simbol într-o bibliotecă locală.
• Micşorează timpul necesar selectării componentei adecvate prin intermediul unor opţiuni de căutare inteligentă.

Dr. ing. Marian Vlădescu
Email: info@elsix.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

  • Folosim datele dumneavoastră cu caracter personal NUMAI pentru a răspunde comentariilor/solicitărilor dumneavoastră.
  • Pentru a primi raspunsuri adecvate solicitărilor dumneavoastră, este posibil să transferăm adresa de email și numele dumneavoastră către autorul articolului.
  • Pentru mai multe informații privind politica noastră de confidențialitate și de prelucrare a datelor cu caracter personal, accesați link-ul Politica de prelucrare a datelor (GDPR) si Cookie-uri.
  • Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la modul în care noi prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, puteți contacta responsabilul nostru cu protecția datelor la adresa de email: gdpr@esp2000.ro
  • Abonați-vă la newsletter-ul revistei noastre