APLICAREA MARCAJULUI “CE”

1 FEBRUARIE 2011

ÎNCERCĂRI DE COMPATIBILITATE ELECTROMAGNETICĂ VERIFICAREA CONFIGURAŢIEI DE ÎNCERCARE UTILIZÂND O SURSĂ DE REFERINŢĂ

Încercările de compatibilitate electro­magnetică sunt obligatorii în vederea aplicării marcajului CE pentru toate echipamentele sau produsele electrice şi electronice destinate utilizării în medii rezidenţiale, comerciale, industriale uşoare şi industriale. În cadrul acestor încercări, pentru toate tipurile de echipamente, un rol foarte important îl au măsurătorile de perturbaţii radiate în conformitate cu standardul SR-EN 55022:2007. Spre deosebire de alte măsurători, acestea nu se pot efectua în spaţiul liber din cauza nume­roaselor surse de emisii electromagne­tice perturbatoare: staţii de trans­misie radio-TV, echipamentele radio pentru telefonia mobilă şi multe altele.
Amplasamentele de încercare trebuie să fie validate prin efectuarea măsu­ră­torilor de atenuare a amplasamentului pentru polarizări verticală şi orizontală a câmpului, în domeniul de frecvenţe de la 30MHz până la 1.000MHz.

Figura 1: Generatorul de câmp electromagnetic de referinţă FRS 1410

Figura 2: Spectrul semnalului generat de FRS 1410 (în detaliu de observă spectrul semnalului pentru o bandă restrânsă)

Înainte de efectuarea unei încercări de perturbaţii radiate, se execută o proce­dură de verificare şi validare a confi­guraţiei de încercare. Motivaţia efec­tuării acestei verificări este legată de eliminarea eventualelor erori datorate unor contacte imperfecte la cablurile de legătură, la conectorii de trecere, poziţionării antenelor sau a unor defecte la echipamentele de măsurare. Rezultatele obţinute la această verificare trebuie să se încadreze în marja de eroare acceptată, conform standardelor aplicabile. O comparaţie între rezultatele obţinute la diverse momente de timp permite depistarea rapidă a unor probleme tehnice şi eliminarea completă a riscurilor legate de obţinerea unor rezultate eronate la măsurătorile de perturbaţii radiate conform standardului EN 55022:2007.
Verificarea se execută după o proce­dură internă laboratorului CERTeLab şi are drept scop evaluarea amplasamentului de încercare (compus din cameră anecoică, antene, cabluri de legătură) şi a receptorului selectiv (EMI Test Receiver) utilizat pentru efectuarea încer­cărilor de măsurare a perturba­ţiilor radiate. Se utilizează o sursă de câmp electromagnetic de radiofrec­venţă de referinţă (Field Reference Source – FRS 1410 – Figura 1) care emite un semnal în banda 10MHz – 1.500MHz, cu un spectru ca cel din Figura 2. FRS 1410 este un generator de câmp de referinţă, de mare precizie şi stabilitate, special proiectat pentru evaluarea amplasamentelor de încercare.
Foarte important este de menţionat faptul că semnalul generat are o stabilitate de sub 100ppm în gama 0 … 70°C şi este independent de valoarea tensiunii de alimentare (când tensiunea scade sub o valoare de prag, sursa nu mai emite semnal). Pasul de frecvenţă este selectabil cu un comutator extern la 1MHz sau 5MHz.
Configuraţia de verificare pentru vali­darea amplasamentului înaintea mă­su­rătorilor de perturbaţii radiate este prezentată în Figura 3.

Figura 3: Configuraţia de încercare

Figura 4: Comparaţie între rezultate obţinute la două verificări

Sursa de referinţă se utilizează în modul de funcţionare cu pas de 1MHz, iar receptorul selectiv ESU26 este utilizat în mod RECEIVER. Fiecare încercare este precedată de o verificare atentă a conexiunilor, a cablurilor RF şi conectorilor de legătură. Pentru 50 de puncte diferite (frecvenţe alese aleatoriu de către laborator) se măsoară valorile de cvasi-vârf (QP).
O parte din rezultate sunt prezentate sintetic în Figura 4, sub forma unei comparaţii între valorile intensităţii câmpului electromagnetic obţinute la două astfel de verificări, executate în aceleaşi condiţii tehnice, la un interval de 12 luni una faţă de cealaltă. Condiţiile climatice în care se execută încercările sunt controlate.
CERTeLab – Laboratorul de încercări pentru certificarea confor­mi­tăţii produselor este acreditat de către RENAR Bucureşti, în conformitate cu standardul internaţional SR EN ISO/CEI 17025:2005 (certificat seria LI 805/2009), pentru efectuarea de încercări de compatibilitate electro­magnetică.
În cadrul laboratorului CERTeLab putem efectua măsurători de perturbaţii radiate pentru toate categoriile de echipamente de tehnologia infor­maţiei, echipamente electrice şi electronice utilizate în medii reziden­ţiale, comerciale şi uşor industriale, echipamente electrice şi electronice utilizate în medii industriale, echipamente de transmisie de bandă largă în 2,4GHz, echipamente pentru reţele de tele­co­municaţii, dispozitive Bluetooth, dispozitive de mică distanţă SRD şi dispozitive RFID (lista completă a încer­cărilor este prezen­tată pe pagina web).
Acordăm sprijin producătorilor şi importatorilor de echipamente electrice şi electronice prin oferirea de consultanţă tehnică, suport pentru modi­ficări ale produselor testate – în cazul în care măsurătorile nu se încadrează în limitele din standarde, inclusiv prin efectuarea de teste pre-conformitate în condiţii extrem de avantajoase.
În laboratorul CERTeLab se pot efectua măsurători şi încercări – în regim acreditat, pentru dispozitive electrice şi electronice care au dimensiuni exterioare maxime de 800 (L) × 800 (W) × 1.200 (H)mm şi o greutate maximă de 500kg, în conformitate cu standardele:

• EN 55022: perturbaţii radiate (80MHz – 18GHz) şi perturbaţii conduse la por­­tu­rile de alimentare de la reţea;
• EN 61000-4-2: imunitate la descăr­cări electrostatice ESD;
• EN 61000-4-3: imunitate la pertur­baţii radiate RF;
• EN 61000-4-11: imunitate la scăderi de tensiune, întreruperi de scurtă durată şi variaţii de tensiune.

Configuraţii de test particulare pot fi realizate la cerere.

Contact

Universitatea Ştefan cel Mare Suceava


Laboratorul de Compatibilitate Electromagnetică
Strada Universităţii, nr. 13, Corp G
Suceava, 720229, România
Tel.: 0745 594 640 (08-20)
Tel.: 0230 522 978 int. 160 (L-V între 08-16)
Fax: 0230 524 801
E-mail: contact@emclab.ro
www.emclab.eu
www.emclab.ro
www.emclab.info

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

  • Folosim datele dumneavoastră cu caracter personal NUMAI pentru a răspunde comentariilor/solicitărilor dumneavoastră.
  • Pentru a primi raspunsuri adecvate solicitărilor dumneavoastră, este posibil să transferăm adresa de email și numele dumneavoastră către autorul articolului.
  • Pentru mai multe informații privind politica noastră de confidențialitate și de prelucrare a datelor cu caracter personal, accesați link-ul Politica de prelucrare a datelor (GDPR) si Cookie-uri.
  • Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la modul în care noi prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, puteți contacta responsabilul nostru cu protecția datelor la adresa de email: gdpr@esp2000.ro
  • Abonați-vă la newsletter-ul revistei noastre