Camere de termoviziune Sonel KT-160

30 SEPTEMBRIE 2010

Pe durata de exploatare a diferitelor dispozitive se pot adesea întâlni erori de funcţionare, care, detectate şi diag­nosticate din timp permit economisire de timp şi bani cheltuiţi pe reparaţii costisitoare. Multe pro­bleme ar putea fi evitate dacă erorile de funcţionare, invizibile cu ochiul liber, ar fi detectate – supraîncălzirea dispozitivelor şi instalaţiilor, depăşirea temperaturii unor obiecte ce nu ar trebui atinse în timpul funcţionării.
De asemenea localizarea pierderilor de căldură, în conexiune cu izolarea clădi­rilor sau cu problemele apărute pe durata construcţiei – de exemplu poduri termice – pot aduce mari economii.
Termografia este tehnica ce permite transformarea radiaţiei infraroşii, emisă de diferite obi­ecte, în imagine vizibilă. Cu ajutorul acesteia poate fi evaluată printr-o me­todă fără contact distribuţia temperaturii pe suprafaţa obiectului examinat. Soluţia este importantă în locuri inaccesibile sau periculoase unde trebuie realizată măsu­rarea temperaturii şi permite verificarea temperaturii pe suprafeţe de diferite dimensiuni.
În numeroase cazuri, realizarea unei singure termograme permite determinarea existenţei unor pro­bleme cu dispozitivul sau instalaţia.
Poate fi ve­ri­ficat rapid dacă reparaţia sau con­­s­trucţia au fost făcute cores­pun­zător, şi, datorită evaluării din timp a dispozitivelor, activităţile de service pot fi planificate.
Termoviziunea poate fi utilizată în diferite domenii – cel mai adesea în industria energetică şi inginerie civilă. Popularitatea câştigată de camerele de termoviziune le face mai ieftine şi uşor accesibile.

Camera de termoviziune Sonel KT-160 – cel mai nou dispozitiv al producăto­rului polonez de instrumente de mă­su­rare, Sonel S.A. – este portabilă şi ergo­nomică, permiţând înregistrarea de imagini termice (termograme) în me­mo­ria integrată sau pe card SD.
Camera de termoviziune, Sonel KT-160, poate de asemenea lucra în mod video utilizând o conexiune la un computer PC prin interfaţă USB – mulţu­mită acestui lucru, timpul de înregistrare nu este limitat de memoria ca­merei. Pe timpul înregistrării video în infraroşu, în orice moment pot fi captate imagini statice. Interfaţa video ana­logică (PAL sau NTSC) permite co­nec­tarea camerei la monitoare exter­ne sau dispozitive de înregistrare analogice.
Camera de termoviziune, Sonel KT-160, este un dispozitiv complet radiometric – el înregistrează temperatura fiecărui punct al imaginii (fără apro­xi­mare). Utilizând tehnologie Infra Fusion se permite vizualizarea şi înregistrarea imaginilor termice, imaginilor vizibile sau combinaţii ale acestora, permiţând astfel determinarea uşoară a locului măsurării. Utilizatorul poate alege una dintre cele 8 palete de culoare pentru cea mai bună proiecţie a temperaturii. Imaginea cu rezoluţia de 160 × 120 este afişată pe un ecran LCD de 3,6-inch. Frecvenţa de reîmprospătare este de 30 imagini / secundă.
Pe imagi­ne sunt marcate puncte cu temperatură maximă şi minimă.
Termogramele sunt salvate în format extins *.jpg, în care informaţia completă cu privire la fiecare imagine este păstrată: temperatura fiecărui punct al imaginii, imaginea reală şi note sub formă de înregistrări de voce. Toate acestea pot fi de asemenea vizualizate şi cu orice software grafic.
Avantajele suplimentare ale camerei de termovi­ziune, Sonel KT-160, sunt masa redusă, carcasa ergonomică şi rezistentă la şoc şi alimentarea de la acumulatori standard.
Cu camera de termoviziune Sonel KT-160 este uşor de lucrat, are un meniu clar, ceea ce face posibilă utilizarea de către începători. Software-ul ataşat ca accesoriu standard permite o analiză detaliată a termogramelor înregistrate şi pregătirea de rapoarte.
Pentru mai multe informaţii despre Sonel KT-160 sau despre alte produse Sonel, vă rugăm să accesaţi website-ul nostru www.sonel.ro sau www.sonel.pl.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

  • Folosim datele dumneavoastră cu caracter personal NUMAI pentru a răspunde comentariilor/solicitărilor dumneavoastră.
  • Pentru a primi raspunsuri adecvate solicitărilor dumneavoastră, este posibil să transferăm adresa de email și numele dumneavoastră către autorul articolului.
  • Pentru mai multe informații privind politica noastră de confidențialitate și de prelucrare a datelor cu caracter personal, accesați link-ul Politica de prelucrare a datelor (GDPR) si Cookie-uri.
  • Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la modul în care noi prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, puteți contacta responsabilul nostru cu protecția datelor la adresa de email: gdpr@esp2000.ro
  • Abonați-vă la newsletter-ul revistei noastre