Editorial – de Gabriel Neagu

31 AUGUST 2010

N-am stat degeaba în perioada de vacanţă: revista noastră are o ofertă editorială destul de bogată şi a mai beneficiat şi de un “facelift” care sper să placă celor mai pretenţioşi. Mai mult, doar raţionamente de ordin financiar ne-au obligat să nu depăşim prea mult numărul de pagini!
Cred că ar trebui să ţinem cont de avan­tajele oferite de “lumea online” şi să publi­căm varianta digitală a revistei noastre într-un format mult mai cu­prin­­zător decât cel oferit de suportul tradiţional. Lăsând la o parte “pro­blemele tehnice”, vă invit să citiţi câteva articole foarte interesante: “Principiile elementare pot furniza interfeţe incredibile” (o pri­vire gene­rală asupra dife­ri­telor variante de in­ter­feţe-utilizator dispo­ni­bile astăzi, prezentând exe­m­­ple des­pre cum aceste variante pot fi utilizate şi ofe­rind câteva noţi­uni ale impac­tu­lui pe care le au acestea asu­pra cos­tu­­lui sistemului şi pro­ce­­sării) şi “E-Training Microsystems Technologies” (articolul face referire la un proiect european care oferă oportuni­tăţi de perfecţionare în domeniul microsistemelor electronice prin metode moderne de învăţare/formare profe­sio­nală). Multe alte informaţii de ulti­mă oră precum şi celelalte articole tehnice cu care sunteţi deja obişnuiţi completează prima ediţie a revistei al acestui început de toamnă.
În altă ordine de idei, cred că vă mai aduceţi aminte de competiţia din revista noastră din luna aprilie sponso­ri­zată de Farnell al cărei premiu a fost un osciloscop Tenma. Participanţii trebuiau să răspundă la trei întrebări despre compania Farnell şi serviciile aces­­teia şi să trimită răspunsurile la adresa de e-mail publicată. Câştigă­to­rul competiţiei prin tragere la sorţi a fost: Dl. Mihai Alexandru Burgheaua din Rădăuţi, jud. Suceava. Felicitări!
gneagu@electronica-azi.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

  • Folosim datele dumneavoastră cu caracter personal NUMAI pentru a răspunde comentariilor/solicitărilor dumneavoastră.
  • Pentru a primi raspunsuri adecvate solicitărilor dumneavoastră, este posibil să transferăm adresa de email și numele dumneavoastră către autorul articolului.
  • Pentru mai multe informații privind politica noastră de confidențialitate și de prelucrare a datelor cu caracter personal, accesați link-ul Politica de prelucrare a datelor (GDPR) si Cookie-uri.
  • Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la modul în care noi prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, puteți contacta responsabilul nostru cu protecția datelor la adresa de email: gdpr@esp2000.ro
  • Abonați-vă la newsletter-ul revistei noastre