SURSE DE ALIMENTARE CU COMUTAÞIE (SPS) – Partea 2

2 IUNIE 2010

Sursa de alimentare cu energie electrică este cea mai importantă componentă în orice sistem informatic sau electromecanic. Sursele SPS (Switching Power Supply) MEAN WELL® au eficienţă peste 90%, gabarit redus şi fiabilitate mare. Probleme frecvente: 1. Ventilatorul 2. Încărcarea unei baterii 3. Surse de alimentare conectate în serie 4. Putere dublă prin conectate în paralel a două surse 5. Cerinţe minime de încărcare la sursele cu ieşiri multiple 6. Conectarea sursei SPS la motoare, becuri sau sarcini capacitive mari solicită curent mare la pornire 7. Alimentarea cu energie electrică se opreşte în două situaţii: depăşire de sarcină sau de temperatură 8. Ieşirea Ground (GND) şi carcasa (Frame Ground – FG) surselor MEAN WELL® pot fi conectate 9. Reducerea interferenţelor (EMI) se face prin condensatori tip Y 10. Nivelul de zgomot al ventilatorului scade la consum de energie redus.

Cuvinte cheie: specificaţii tehnice importante, fiabilitate, surse MEAN WELL®

Specificaţii tehnice importante pentru utilizarea surselor de alimentare SPS
11. Sursa de alimentare se montează în direcţiile verticală sau orizontală funcţie de putere.

Sursele de mică putere şi cele fără ventilator sunt în principal instalate în poziţie orizontală, fiindcă disipaţia căldurii se face prin carcasa metalică. Dacă instalarea este verticală din cauza limitării mecanice, se ia în considerare reducerea sarcinii de ieşire din cauza disipării neomogene de căldură. Dacă sursa are răcire forţată prin ventilator intern, nu contează instalarea verticală sau orizontală. Puterea la ieşirea sursei cu răcire forţată poate fi cu 20% mai mare decât la cea cu răcirea prin convecţie.

12. Curentul de vârf (Irush current) absorbit la partea de intrare.

Într-un interval scurt de timp (1/2 ~ 1 ciclu, de ex. 1/100 ~ 1/50sec. pentru sursa de 50Hz) la partea de intrare există un impuls mare de curent (20 ~ 60A, funcţie de modelul de SPS) în momentul pornirii sursei şi apoi se trece în nivelul normal de consum. “Ruptura de curent” va apărea de fiecare dată când se porneşte sursa.

Sursa de alimentare nu se deteriorează, dar poate intra în acţiune siguranţa din reţeaua c.a. şi nu se recomandă pornirea/oprirea sursei, repetat, într-un interval scurt de timp. În plus, dacă există mari livrări de energie în acelaşi timp, sursa principală de curent alternativ se poate opri şi intra în modul de protecţie, deoarece se solicită un curent foarte mare.
Sursele de alimentare trebuie pornite pe rând sau prin telecomandă (funcţie de tipul SPS) pentru a le activa / dezactiva.

13. Compensarea factorului de putere (PFC).

Scopul compensării este îmbunătăţirea raportului dintre puterea aparentă şi puterea reală. Factorul de putere este doar 0,4 ~ 0.6 la modelele non-PFC.
În modelele cu PFC, factorul de putere ajunge mai mare 0.95. Puterea se calculează în două moduri: Puterea aparentă (VA) = Tensiunea de intrare (V) × Curent de intrare (A) sau Puterea reală (W) = Tensiunea de intrare (V) × Curent de intrare (A) × Factor de putere.
Utilizarea reală de energie electrică trebuie să fie definită de o putere reală. Dacă factorul de putere este de 0.5, centrala electrică ce alimentează reţeaua publică trebuie să producă mai mult decât 2VA pentru a satisface puterea reală de 1W. Dacă factorul de putere este de 0.95, trebuie doar 1.06VA pentru un necesar de 1W putere reală, centrala fiind astfel mult mai eficientă.

14. Notaţia bornelor trebuie respectată la conectarea sursei în sistem. COM (COMMON)înseamnă un numitor comun sau ground (GND). În cazul unei surse cu o singură ieşire se folosesc notaţiile: polul pozitiv (+ V), polul negativ (-V). La sursa cu ieşire multiplă, tensiunile sunt raportate la COM şi bornele semnifică: polul pozitiv (+ V1, +V2, …), polul negativ (COM).

15. Intrările au bornele notate AC sau DC
(Radical din 2VAC aprox. egal VDC), datorită modelelor diferite de circuit.

Intrările sunt de trei tipuri: a. 85 ~ 264VAC; 120 ~ 370VDC b. 76 ~ 264VAC; 250 ~ 370VDC c. 85 ~132VAC /176 ~ 264VAC prin “switch”; 250 ~ 370VDC.
(1) În modele cu intrări tip a şi b, sursa de alimentare funcţionează corect, indiferent de intrare, în conformitate cu AC sau DC. Unele modele necesită conectarea corectă a polilor de intrare: se conectează polul pozitiv la AC / L (Line = Fază); polul negativ se conectează la AC / N (Neutral = Nul).
Altele pot necesita conexiune opusă, polul pozitiv la AC / N; polul negativ la AC / L. Dacă utilizatorul face o greşeală de conectare, sursa de energie nu se defectează, dar nu porneşte.
(2) În modele cu intrare tip c, trebuie pornit corect cu intrare 115V sau 230V. În cazul în care comutatorul este pe 115V, iar intrarea reală este 230V, sursa de alimentare se deteriorează.

16. Tensiunea de intrare marcată pe etichetă este 88~264VAC, dar în specificaţiile tehnice este 100~240VAC, fiindcă în timpul procesului de verificare la

fabricant se foloseşte un standard mai strict pentru tensiunea de intrare (gama tensiunii de intrare ± 10%) deci, sursa funcţionează la tensiunea de intrare cu gamă mai largă decât cea specificată. Gamă mai restrânsă a tensiunii de intrare etichetată pe sursa de alimentare este în cadrul Sandardului Internaţional de siguranţă (IEC 60950-Safety of information technology equipment) care cere +6%, -10%).

17. Invertoarele DC/AC sinusoidale au precizie controlată a puterii şi eficienţă de 85- 90%, asigurând ca orice tip de sarcină alimentată la reţeaua publică să funcţioneze şi pe un sistem cu invertor DC/AC, generând perturbaţii electromagnetice minime. Invertoarele DC/AC nesinusoidale sunt adecvate în principal sarcinilor rezistive şi celor inductive mici.

18. Produsele MEAN WELL® marcate CE îndeplinesc cerinţele standardelor EMC (Electro Magnetic Compatibility).
În medii sau aplicaţii diferite sursele de alimentare cu comutaţie pot avea rezultate diferite. Poziţionarea, cabluri diverse şi împământarea influenţează caracteristicile EMC.

19. Standardele Europene de siguranţă normală (EN60950-1) şi cea medicală (EN60601-1) se referă la curentul de scăpări (leakage current). În EN60950-1, curentul nu poate depăşi 3.5mA; în EN60601-1 nu poate să depăşească 0.3mA. Măsurile de siguranţă în domeniul medical sunt sporite, dublând: grosimea izolaţiilor, tensiunile de străpungere ale izolaţiilor şi numărul de siguranţe, iar curentul de scurgere este max. 0.1mA la sursele MEAN WELL®.

20. Indicatorii de fiabilitate sunt MTBF şi ciclul de viaţă (Life Cycle).
MEAN WELL® foloseşte standardul militar MIL-HDBK-217F. MTBF se referă la defectări accidentale, fiind mai mare decât ciclul de viaţă care se referă la uzura prin utilizare. Fiabilitatea prognozată depinde de numărul de componente (excluzând ventilatorul). Ciclul de viaţă al sursei se apreciază prin creşterea de temperatură a unui condensator electrolitic. De exemplu, sursa SP-750-12 are MTBF = 769.3K ore, dar un condensator electrolitic are ciclul de viaţă = 202.2K ore (Ta = 45°C).

Sursele MEAN WELL® au eficienţă mare, gabarit mic şi consum propriu redus de energie electrică, în absenţa sarcinii.

Gheorghe Iftode
Director Vânzări
ECAS ELECTRO SRL
Tel.: 021 204 8100
Fax: 021 204 8130
gheorghe.iftode@ecas.ro
www.ecas.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

  • Folosim datele dumneavoastră cu caracter personal NUMAI pentru a răspunde comentariilor/solicitărilor dumneavoastră.
  • Pentru a primi raspunsuri adecvate solicitărilor dumneavoastră, este posibil să transferăm adresa de email și numele dumneavoastră către autorul articolului.
  • Pentru mai multe informații privind politica noastră de confidențialitate și de prelucrare a datelor cu caracter personal, accesați link-ul Politica de prelucrare a datelor (GDPR) si Cookie-uri.
  • Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la modul în care noi prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, puteți contacta responsabilul nostru cu protecția datelor la adresa de email: gdpr@esp2000.ro
  • Abonați-vă la newsletter-ul revistei noastre