Orientaţi, declanşaţi şi măsuraţi distanţa

2 IUNIE 2010

Fluke 421D, 416D, 411D – Telemetre cu laser

Telemetre profesionale cu laser care sunt rapide, uşor de utilizat şi vă încap în buzunar.
Telemetrele cu laser Fluke vă oferă cea mai avansată tehnologie de măsurare.
Aceste telemetre sunt rapide, precise, durabile şi uşor de utilizat – nu trebuie decât să stabiliţi direcţia şi să declanşaţi dispozitivul. Designul simplu şi utilizarea uşoară, prin intermediul unui singur buton, vă oferă posibilitatea să petreceţi mai puţin timp măsurând. Spre deosebire de telemetrele cu ultrasunete prevăzute cu indicatoare cu laser, Fluke 416D şi 411D utilizează un fascicule laser îngust care poate evita erorile obişnuite cauzate de obiectele străine din apropierea ţintelor de măsurare.

Aceste telemetre Fluke compacte şi comode sunt concepute pentru aplicaţii de interior şi pentru aplicaţii de exterior limitate. Operaţiile de adunare, scădere, calcularea suprafeţei şi a volumului sunt cât se poate de simple. Laserul foarte luminos este extrem de vizibil, astfel încât puteţi vedea punctul ţintă chiar dacă un anumit obiect este greu accesibil sau îndepărtat. Fluke 416D şi 411D au un ecran LCD mare şi butoane care permit efectuarea de măsurători cu o singură mână.

Accesorii incluse
Două baterii tip AAA, Manualul utilizatorului pe CD, Ghid de iniţiere rapidă, husă din nailon

Informaţii despre comandă
Telemetru cu laser Fluke 411D
Telemetru cu laser Fluke 416D / 421D

Temperatură de funcţionare: 0°C – 40°C
Temperatură de depozitare: -25°C – 70°C
Altitudine de funcţionare: până la 3500m
Durata de viaţă a bateriei: 411D: până la 3000 de măsurători; 416D: până la 5000 de măsurători
Dimensiune (Î × L × L): 411D: 123 mm × 50 mm × 26 mm; 416D: 135 mm × 46 mm × 31 mm
Greutate: 411D: 0,150 kg; 416D: 0,110 kg
Doi ani garanţie

101 aplicaţii pentru telemetrele cu laser
Cum aţi proceda, dacă aţi avea un telemetru cu laser pentru măsurarea distanţei, în locul unei rulete sau a unei roţi de măsurare? Telemetrele cu laser Fluke 421D, 416D şi 411D măsoară distanţa până la o ţintă până la o depărtare de 150m utilizând fasciculul laser al unităţii şi pot efectua un calcul rapid al suprafeţei (în metri pătraţi) şi al volumului. Precizia este de până la 1,5mm. Fluke a chestionat utilizatorii în privinţa unor idei de utilizare a telemetrului cu laser şi a primit înapoi foarte multe răspunsuri. Noi am selectat 101 din cele mai bune.

Unităţi: Amplasament
1. Oferirea de estimări precise ale necesarului de lucrări (încălzire, ventilaţie, aer condiţionat, electrice, cabluri, întreţinere). Măsurarea distanţelor, suprafeţelor şi/sau volumelor.
2. Măsurarea prin triangulaţie a înălţimii sau lăţimii clădirilor1 şi altor obiecte, dacă este necesară.
3. Verificarea desenelor CAD pentru desenele as-built şi de proiect.
4. Determinarea a cât de pătrată este în realitate o cameră sau un obiect sau dacă laturile sunt perfect paralele.

5. Amplasamentul locurilor în parcare.
6. Verificarea ca noua construcţie să satisfacă cerinţele de utilizare.
7. Determinarea suprafeţei ocupate de echipamente sau cubiculele care vor fi instalate în birouri, pentru a ajuta la amplasarea lor.
8. Crearea cotelor as-built acolo unde nu sunt furnizate planuri.
9. Calcularea spaţiului interior total al podelei/volumului total al unei camere sau clădiri.
10. Măsurarea distanţelor în zonele unde obstacolele aflate în cale nu permit utilizarea ruletelor sau roţilor de măsurare.

Unităţi: Macarale
11. Măsurarea distanţelor de pe acoperiş1 pentru evaluarea capacităţii de ridicare a macaralei pentru înlocuirea echipamentelor de pe acoperiş.

12. Măsurarea înălţimii tavanului pentru a determina echipamentele necesare pentru acces la acesta.
13. Calcularea rapidă a lungimii cablului de sârmă necesar pentru macarale.
14. Instalarea detecţiei coliziunii pentru macarale fără a trage bandă şi a utiliza doi oameni şi două platforme de ridicare.
15. Măsurarea razelor de acţiune de pe căile de rulare pentru macarale.

Unităţi: Siguranţă
16. Măsurarea distanţelor (inclusiv înălţimea tavanelor) pentru a instala iluminatul de urgenţă, sprinklerele şi stingătoarele de incendiu conform normativelor.
17. Determinarea cu precizie a dimensiunilor încăperii pentru a asigura concentraţia chimică corectă pentru sistemul de stingere a incendiilor cu agent nepoluant.
18. Măsurarea distanţelor de la utilaje pentru echipamentul de siguranţă (stingătoare de incendiu, saltele antiincendiu etc.).
19. Măsurarea nivelurilor de apă din rezervoarele de stingere a focului.

Unităţi: Altele
20. Utilizarea la montarea susţinerii podelei în camerele mari de comunicaţii.
21. Măsurarea dimensiunilor încăperii pentru a
calcula necesarul de vopsea.
22. Măsurarea dimensiunilor încăperii pentru a calcula necesarul de material de acoperire pentru podea.
23. Măsurarea înălţimii pentru alegerea unei scări adecvate.
24. Documentarea amplasării apei stătătoare sau scurgerilor găsite cu o cameră de termoviziune sau cu un termometru cu infraroşu.

Electric: Cabluri
25. Măsurarea distanţelor pentru lungimea liniară a firului sau a traseului de cabluri.
26. Măsurarea distanţelor liniare în picioare/metri de conductă necesară pentru instalaţiile noi.
27. Măsurarea înălţimii liniilor de înaltă tensiune pentru a îndeplini cerinţele de zonă de excludere.
28. Calcularea lungimii totale necesare la montarea ansamblurilor şi fasciculelor de fire.
29. Măsurarea distanţelor pentru calcularea căderilor de tensiune (în alimentarea cu energie).
30. Măsurarea adâncimii, distanţei conductei subterane.1
31. Determinarea lungimii unui fir aflat la dispoziţie.
32. Măsurarea lungimii cablului subteran1 de la diverse repere sau obstacole/pericole cunoscute.
33. La localizarea unui cablu subteran cu un instrument combinat emiţător/senzor, urmăriţi cablul şi măsuraţi înapoi cu telemetrul.1
34. Localizarea defecţiunilor cablului subteran1 utilizând metoda cadrului.
A. Indică distanţa exactă de la punctul de început la defecţiune fără ruletă sau roată de măsurare.

Electric: Tavan/Podea
35. Măsurarea distanţei până la obiecte din interiorul tavanelor false la care se ajunge cu dificultate pentru a determina traseele de cabluri fixate de plafon, linia de vizare.
36. Măsurarea înălţimii şi suprafeţei tavanului în picioare pătrate/metri pătraţi pentru a determina lungimea tiranţilor pentru montarea tavanelor false şi corpurilor de iluminat.
37. Măsurarea distanţei de sub podelele oarbe sau structurile pentru reţele sau alte instalaţii de cablu.

Electric: Siguranţă
38. Măsurarea distanţei de la dispozitivele sistemelor de energie (transformatoare etc.) pentru siguranţă electrică/protecţie la scântei produse prin arc electric şi studii privind energia.

Electric: Altele
39. Măsurarea amplasamentului deconectării pentru băi şi piscine.
40. Măsurarea distanţelor dintre bornele electrice de service.
41. Determinarea distanţei din jurul pereţilor pentru amplasarea corespunzătoare a prizei conform normativelor.
42. Deciderea amplasării atenuatoarelor de tensiune/ conexiunilor la alimentarea electrică în dispunerea planşeelor de fabricaţie.
43. Măsurarea încăperii pentru echipament electric în picioare pătrate/metri pătraţi pentru verificarea respectării reglementărilor.

Întreţinere industrială: Conveiere
44. Determinarea lungimii conveierului (pentru / la instalare).
45. Calcularea capacităţii benzii conveierului, pe baza lungimii.

Întreţinere industrială: Amplasament
46. Măsurarea distanţei dintre utilaje pentru a estima sarcina termică.
47. Determinarea cerinţelor de ventilare ale echipamentului (debitul masic de aer).

Întreţinere industrială: Rezervoare
48. Verificarea nivelului din rezervor2 şi verificarea preciziei emiţătoarelor de nivel ale rezervorului.
49. Măsurarea nivelului de apă la priza de apă a centralei electrice.
Întreţinere industrială: Altele
50. Verificarea calibrării senzorilor de distanţă ai navetelor automate pentru produse.
51. Alinierea structurilor sudate mari.
52. Determinarea volumelor cuptoarelor industriale utilizate la acoperirile cu pulberi etc.

Încălzire, ventilaţie, aer condiţionat
53. Măsurarea înălţimii acoperişului1 pentru a determina lungimile coşului.
54. Calcularea lungimii tubulaturii pentru căderea statică de presiune de pe traseele lungi.
55. Determinarea creşterii sau căderii de presiune pe distanţă, pentru drenarea tubulaturii.

56. Măsurarea distanţelor pentru montarea sau înlocuirea traseelor de tubulatură.
57. Determinarea volumului încăperii pentru răcire, necesar de debit de aer/schimburi de aer, dimensionare echipamente.
58. Determinarea tipului traseului de tubulatură (dimensiune, pentru cerinţe de volum).
59. Dimensionarea tubulaturilor pentru intersecţii.
60. Măsurarea distanţelor pentru spaţiu dintre aeroterme.

Instalaţie
61. Determinarea distanţei dintre pompe şi distanţei la care pompa trebuie să împingă lichidul, pentru a determina dimensiunea pompei şi/ sau motorului.
62. Determinarea distanţei conductelor pompei şi traseelor de conducte, în special la măsurarea lungimii ţevii din spatele pereţilor existenţi.
63. Măsurarea distanţelor dintre alimentările cu turn pentru calcularea presiunii apei în irigaţii.
64. Măsurarea suprafeţei unei curţi pentru a calcula capetele de stropitoare necesare.
65. Măsurarea conductelor de condensare, pentru montare/ reparaţie.

Construcţie
66. Aflarea lungimilor orizontale (suspendate) pentru a determina lungimea jgheaburilor de scurgere1.
67. Măsurarea distanţelor de la şosele1 la aliniamentul proprietăţii pentru a se conforma codurilor de construcţie locale.
68. Determinarea cantităţilor de materiale de structură, necesare pentru construcţie (stâlpi, placaj).
69. Determinarea cerinţelor de izolaţie (volum necesar).
70. Determinarea şicanelor pentru sistemele septice.1
71. Determinarea adâncimii şanţului, găurii.1
72. Determinarea cantităţii de plăci de piatră pentru placarea suprafeţelor.

Iluminat
73. Aflarea centrul tavanului şi alte locaţii cheie de pe tavan, pentru amplasarea instalaţiei de ventilaţie/ iluminat.
74. Determinarea necesarului de lumină/lumeni pe baza comparării înălţimii tavanului cu înălţimile corpurilor suspendate de iluminat.
75. Determinarea numărului de surse de alimentare necesare în aplicaţiile de iluminare temporară cu tehnologie LED.
76. Determinarea distanţei de la sursele de alimentare pentru iluminatul cu tehnologie LED şi cu tensiune scăzută şi alţi consumatori electrici.
77. Determinarea lungimii pentru a accesa, în scopul întreţinerii, corpurile de iluminat de pe tavanele înalte.

IT
78. Determinarea spaţiului necesar pentru echipamentele de reţea din camerele de comunicaţii.
79. Măsurarea razei şi distanţei dintre elementele de reţea fără fir pentru tehnicienii care montează echipamentele IT.

Piloni
80. Estimarea lungimii ancorelor de piloni pentru pilonii pentru telefonia celulară.1
81. Stabilirea legăturilor la masă pentru pilonii de telefonie celulară; măsurarea distanţei de la sol atunci când conductorul de legare la masă cu 3 poli nu trece testele de potenţial şi de rezistivitate a solului.1
82. Determinarea distanţei de siguranţă de la emiţătoarele cu microunde de pe pilonii de telefonie celulară.1
83. Măsurarea înălţimii echipamentelor de pe stâlpii utilitari din topografia amplasamentelor pentru pilonii de telefonie celulară.1
84. Măsurarea înălţimii liniilor şi consolelor de pe pilonii de transmisie pentru întreţinere.1

Solar
85. Măsurarea lăţimii acoperişului şi a înălţimii vârfului1 pentru a calcula energia acoperişului estimată în putere de ieşire a panourilor solare.
86. Determinarea suprafeţei acoperişului1 pentru determinarea dimensiunii panoului solar.
87. Documentarea amplasării analizatoarelor de umbră1 pentru grupurile de celule PV (fotovoltaice) montate pe sol.

Auto
88. Calibrarea distanţei sistemelor de bord, de parcare şi de avertizare.
89. Stabilirea unei distanţe de oprire în timpul antrenamentului/ demonstraţiei şi a testărilor sistemului de frânare.
90. Verificarea spaţiilor pentru vehiculele cu gabarit depăşit.

Video, audio şi teatru
91. Măsurarea distanţelor pentru selectarea obiectivului camerei, focalizării şi distanţei focale.
92. Calcularea figurii pentru calculele de compensare a cablului pentru video şi cameră.
93. Măsurarea înălţimii videoproiectorului şi ecranului pentru calcularea lumenilor şi a numărului de pixeli pe inch/calitatea proiecţiei.
94. La evaluarea unei încăperi sau la proiectarea unui sistem nou, la calcularea unghiurilor de vizualizare şi hărţilor de acoperire audio anticipate.
95. Măsurarea înălţimii unui ţevi pentru corpuri de iluminat pentru a ridica ansamblul pentru iluminat teatral la înălţimile specifice deasupra scenei sau scaunelor.

Biomedical
96. Verificarea distanţei sursă-imagine atunci când depanaţi un echipamente cu raze X.
97. Verificarea îndeplinirii diverselor cerinţe privind distanţa echipamentului medical atunci când sistemele sunt instalate.

În alt scop
98. Verificarea distanţei de la obiecte pentru setarea razei de acţiune a camerelor de termoviziune şi determinarea preciziei distanţei la punct la termometrele cu infraroşii.
99. Determinarea distanţei dintre camerele de supraveghere şi subiecţi pentru a obţine acoperirea dorită.
100. Măsurarea de la o ţintă la micrometrul optic montat pe un telescop de aliniere pentru configurări în laboratorul de calibrare.
101. Măsurarea continuă a echipamentelor automate pentru deplasare, pentru a verifica amplasarea corectă.

(1) Măsurătoarea cu laser din exterior poate fi compromisă de lumina directă a soarelui.
(2) Nu utilizaţi instrumentele de măsurare cu laser în imediata apropiere a materialelor inflamabile.

Contact
Ing. Gabriel Ghioca
Email: gabriel.ghioca@arc.ro

ARC BRAŞOV SRL
Stupini, Str. Fântânii nr. 17 Braşov-500096
Tel.: +40 (0) 268 472577
Fax: +40 (0) 268 419749
Internet: www.arc.ro

ARC BRAŞOV distribuitor autorizat FLUKE în România

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

  • Folosim datele dumneavoastră cu caracter personal NUMAI pentru a răspunde comentariilor/solicitărilor dumneavoastră.
  • Pentru a primi raspunsuri adecvate solicitărilor dumneavoastră, este posibil să transferăm adresa de email și numele dumneavoastră către autorul articolului.
  • Pentru mai multe informații privind politica noastră de confidențialitate și de prelucrare a datelor cu caracter personal, accesați link-ul Politica de prelucrare a datelor (GDPR) si Cookie-uri.
  • Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la modul în care noi prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, puteți contacta responsabilul nostru cu protecția datelor la adresa de email: gdpr@esp2000.ro
  • Abonați-vă la newsletter-ul revistei noastre