TERMOSTATE ELECTRONICE

4 MAI 2010

Cuvinte cheie: proces termic, senzor, termostate electronice Novus® N32X

Procesul termic constă în transferul de energie termică de la un element de încălzire la o masă de materiale. Procesul de transfer este un fenomen neliniar cu o distribuţie spaţială complexă. Tipurile uzuale de procese termice se bazează pe unul din dispozitivele:
a. Încălzitor de fluid cu energie electrică (într-o incintă sau în flux);
b. Cuptor de tratament termic cu funcţionare discontinuă;
c. Schimbător de căldură
Toate procesele termice au un timp mort (dead time) în care, deşi se transferă energie în proces (comanda este activă), nu apare imediat o variaţie semnificativă în temperatură (variabila de proces – PV). Timpul mort legat de reglarea unui parametru trebuie redus cât mai mult posibil prin alegerea şi amplasarea traductorului de temperatură şi a elementului de încălzire în procesul tehnologic, cât şi prin omogenizarea temperaturii în incinte cu agitatoare de fluid sau ventilatoare.

Controlerul de temperatură asigură menţinerea temperaturii la un nivel impus de procesul tehnologic şi trebuie ales funcţie de următoarele criterii:
1. Tipul de senzor (termocuplu, RTD, termistor) şi domeniul de temperatură.
2. Tipul de ieşire de comandă (releu, SSR, semnal analogic).
3. Algoritmul de control (on-off, proporţional, PID).
4. Numărul şi tipul de ieşiri (încălzire, răcire, ventilaţie, alarme, limite).
Termocuplul (TC) măsoară temperatura într-o gamă largă, are timp de răspuns mic, este ieftin şi foarte fiabil, dar nu este precis sau stabil ca termorezistenţele sau termistorii. Termocuplul generează tensiune şi nu necesită sursă de alimentare, dar conectarea cere cabluri speciale şi compensarea joncţiunii reci. Termorezistenţa (RTD) este stabilă, are gamă largă de măsură, dar nu este robustă şi nici ieftină, iar curentul care o parcurge produce încălzirea ei, alterând precizia. Conexiunea între termorezistenţă şi proces se face în varianta cu 3 sau 4 fire pentru ca rezistenţa firelor să nu afecteze precizia măsurării temperaturii. Termistorul (NTC) este mai precis decât TC sau RTD, are timp de răspuns mic, costă puţin, dar are gamă limitată de temperaturi de lucru şi se autoîncălzeşte.

Controlul ON-OFF (numit şi BANG-BANG) este utilizat de obicei dacă nu este necesar un control precis, în sistemele în care sursa de energie este activată şi dezactivată în mod frecvent, în cazul în care masa sistemului este atât de mare încât temperatura se schimbă extrem de lent sau pentru o alarmă de temperatură. Controlul ON-OFF este simplu şi eficient, la un cost redus.
Sistemele practice bazate pe control ON-OFF sunt proiectate pentru a include histerezis, de obicei sub forma unei zone “deadband”, o regiune în jurul valorii de referinţă (SP) în care nu are loc acţiunea de control pentru a evita uzura elementelor cu mecanica de comandă a puterii (contactoare, valve, servomotoare) prin acţionări foarte dese. Lăţimea zonei “deadband” pot fi reglabilă sau programabilă, pentru a asigura şi precizia impusă de controlul procesului.

Controlerele electronice specializate pentru menţinerea temperaturii în jurul unei referinţe cu o eroare acceptabilă formează familia de termostate electronice. Pentru asigurarea unui control eficient al încălzirii sau răcirii sau ventilaţiei, un termostat poate avea pe lângă intrarea de la senzorul de temperatură şi o intrare de la un senzor de umiditate (RH). În scopul protejării elementului de acţionare cu motor (compresor, ventilator) este prevăzut un temporizator (timer) sau ceas de tip real (real time clock) pentru ieşirea de comandă a termostatului electronic.

Contact
Ing. Emil Floroiu
CONEX ELECTRONIC SRL
Tel.: 021 242 2206
Fax: 021 2420979
emil.floroiu@conexelectronic.ro
www.conexelectronic.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

  • Folosim datele dumneavoastră cu caracter personal NUMAI pentru a răspunde comentariilor/solicitărilor dumneavoastră.
  • Pentru a primi raspunsuri adecvate solicitărilor dumneavoastră, este posibil să transferăm adresa de email și numele dumneavoastră către autorul articolului.
  • Pentru mai multe informații privind politica noastră de confidențialitate și de prelucrare a datelor cu caracter personal, accesați link-ul Politica de prelucrare a datelor (GDPR) si Cookie-uri.
  • Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la modul în care noi prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, puteți contacta responsabilul nostru cu protecția datelor la adresa de email: gdpr@esp2000.ro
  • Abonați-vă la newsletter-ul revistei noastre