Suport tehnic şi tehnologic: Analiza calităţii şi fiabilităţii asamblărilor electronice

4 MAI 2010

de Prof. Dr. Ing. Paul Svasta, Director General CETTI
Drd. Ing. Ioan Plotog, Director Executiv CETTI-ITA
Ing. Gaudenţiu Vărzaru, Manager Tehnic CETTI-ITA

CETTI – ITA oferă suport tehnic şi tehnologic nu numai în direcţia producţiei de module electronice, dar şi a analizei calităţii acestora, atât din punctul de vedere al realizării cât şi al funcţionării.
După cum se ştie, funcţiile lipiturii în electronică sunt: electrică, termică şi mecanică. Testarea conexiunilor din punct de vedere mecanic nu este o operaţie de rutină într-o firmă de asamblare electronică. Un echipament de testare multifuncţională a conexiunilor este scump şi nu este direct productiv. CETTI – ITA oferă posibilitatea testării mecanice a conexiunilor cu ajutorul echipamentului Multi Functional Bond

Tester, Condor 70 (Figura 1). Modelul permite o forţă maximă de 40kgf pe oricare din cele 3 direcţii, X, Y şi Z. Forţele nominale ale senzorilor de măsură sunt 200g, 2kg, 10kg şi 50kg.
Se pot efectua două tipuri fundamentale de test: distructiv şi nedistructiv. În primul caz se verifică forţa până la care conexiunea rezistă, valoarea forţei şi evoluţia sa în timp fiind afişate pe monitorul calculatorului deservind echipamentul. Momentul căderii conexiunii este furnizat fie în unităţi de forţă, fie procentual faţă de vârful forţei. În cazul al doilea se setează forţele de interes pentru a studia comportarea contactării.

Prinzând unealta corespunzătoare în capul revolver (Figura 2) pot fi efectuate trei tipuri de bază de teste: împingere (Push Test), tragere (Pull Test) şi forfecare (Shear Test). În figura 3 se prezintă testarea prin împingere a unui rezistor SMD asamblat în tehnologia fără plumb cu o pastă de lipit expirată. Scopul acestor testoare este de a obţine o bază de date pentru evaluarea calităţii conexiunilor şi, desigur, de a analiza fiabilitatea conexiunilor.

Comportarea modulului electronic din punct de vedere termic şi punerea în evidenţă a unor posibile puncte cu fiabilitate redusă din cauza unui regim termic inadecvat asupra cărora se poate interveni pentru optimizare poate fi studiată utilizând analiza prin termoviziune. Totodată, analiza termografică este o soluţie neinvazivă de studiu a rezistivităţii lipiturilor: o lipitură de calitate ridicată va avea o rezistivitate mică, tradusă prin încălzire redusă. CETTI – ITA oferă posibilitatea investigaţiei termice cu ajutorul unei camere foarte performante de

termoviziune, FLIR SC640 (Figura 4), cu o rezoluţie grafică maximă de 0,3mm (cu lentilă macro) şi rezoluţie termică de 0,1°C. Există posibilitatea analizei regimului termic tranzitoriu şi filmare folosind un calculator conectat la cameră. Trebuie avut în vedere că pentru a obţine rezultate cât mai corecte, emisivitatea suprafeţei de măsurat trebuie să fie cât mai mare, de aceea în unele cazuri este necesar ca suprafaţa să fie acoperită cu un strat de vopsea termoconductoare mată.

Pentru studierea influenţei mediului, CETTI-ITA dispune de o cameră climatică ESPEC SH-241 care permite realizarea testelor climatice asupra echipamentelor şi modulelor electronice între -40°C şi +150°C, cu reglarea umidităţii relative până la 99% (Figura 5). Modulele electronice de testat sunt supuse unor cicluri climatice apropiate de condiţiile limită, pentru validarea lor. De asemenea, ele pot fi supuse unor condiţii neobişnuite pentru o funcţionare normală, pentru verificarea fiabilităţii şi calităţii. Modulele specializate sunt dificil de testat, tocmai din cauza condiţiilor speciale de mediu. Aceste condiţii pot fi simulate cu ajutorul camerei

climatice. Un exemplu este răspunsul electric al unui filtru de înaltă precizie pentru antene, care a fost testat între -30°C şi +130°C, cu o umiditate relativă de până la 99%; acest filtru funcţionează în mod normal la temperaturi între -10°C şi +50°C, dar parametrii săi electrici au rămas neschimbaţi pe toată durata testului, ceea ce indică o calitate foarte ridicată a produsului.

Contact
CETTI
Tel.: +40 21 3169633
Tel.: 021402 4650
Fax: +40 21 3169634
cetti@cetti.ro
www.cetti.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

  • Folosim datele dumneavoastră cu caracter personal NUMAI pentru a răspunde comentariilor/solicitărilor dumneavoastră.
  • Pentru a primi raspunsuri adecvate solicitărilor dumneavoastră, este posibil să transferăm adresa de email și numele dumneavoastră către autorul articolului.
  • Pentru mai multe informații privind politica noastră de confidențialitate și de prelucrare a datelor cu caracter personal, accesați link-ul Politica de prelucrare a datelor (GDPR) si Cookie-uri.
  • Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la modul în care noi prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, puteți contacta responsabilul nostru cu protecția datelor la adresa de email: gdpr@esp2000.ro
  • Abonați-vă la newsletter-ul revistei noastre