Preocupări ale IEEE

9 FEBRUARIE 2010

Nu cu mult timp în urmă, am primit de la prestigioasa organizaţie a inginerilor din întreaga lume, IEEE (Institut of Electrical and Electronics Engineers, www.IEEE.org), un mesaj prin care este anunţată manifestarea “Transforming Engineering Education: Create Interdisciplinary Skills for Complex Global Environments”, eveniment ce este organizat de societatea IEEE Education în colaborare cu IBM şi se concentrează pe problematica educaţiei inginerilor în contextul globarizării. Evanimentul va avea loc la Dublin, Irlanda, între 6 şi 9 aprilie 2010.
Parcurgând tematica conferinţei ne putem da seama că organizatorii doresc să dezbată felul în care este asigurată astăzi formarea viitorilor ingineri.
Studiind propunerea de program a conferinţei transpare foarte clar preocupările organizatorilor în privinţa felului cum se desfăşoară învăţământul ingineresc, cum sunt pregătiţi viitorii profesionişti ai domeniului ingineresc. Citez câteva tematici ce se au în vedere în cadrul manifestării:
– Industry requirements for skills and competencies needed of graduating engineers – now, and looking forward 5-10 years;
– The impact of globalization on engineering practice and engineering education;
– The impact of progress in computing and networking on practice and education in engineering;
– How do we trained engineers to work across disciplines;
– Teaching non-technical skills to engineers: interpersonal, written and oral communication: cross-cultural awareness; language skills, entrepreneurship; environmental and ethical concerns; leadership; legal and regulatory requirements; managing intellectual property.
– Review of existing academic programs that involve significant participation by faculty and students in engineering, business, law and related disciplines;
– Providing graduating engineers with lifelong learning – şi multe altele ( http://www.ieee.org/web/education/transforming_engineering_education_conference/call_for_papers.html).
Poate în spiritul acţiunii promovate la nivel global de către IEEE ar fi util ca şi la noi, Secţiunea IEEE din România sau o altă organizaţie a inginerilor, să-şi propună ca împreună cu mediul de afaceri să organizeze o manifestare similară, cu atât mai mult cu cât în vara lui 2009 a absolvit prima promoţie de ingineri a căror curriculă s-a bazat pe reglementările incluse în Declaraţia de la Bologna privind învăţământul academic structurat pe trei cicluri. Întrebările la care ar fi indicat să se găsească răspunsul în cadrul evenimentului ar putea fi de exemplu:
– Răspunde actuala curriculă aşteptărilor potenţialilor angajatori din mediul de afaceri?
– Satisfac cunoştinţele practice, dobândite de către absolvenţi, cerinţele firmelor de electronică?
– Dispun tinerii absolvenţi de suficiente aptitudini pentru a putea fi implicaţi la firmele angajatoare în activităţile cerute în dezvoltarea / inovarea de produse electronice?
– Care ar trebui să fie profilul inginerului absolvent al pregătirii cu durata de patru ani şi prin ce diferă de profilul inginerului absolvent al pregătirii cu durata de cinci ani? ş.a.m.d
O asemenea dezbatere ar fi în opinia mea benefică pentru toată lumea implicată în procesul de formare şi mai ales pentru cei ce sunt responsabili de stabilirea strategiilor în pregătirea viitorilor absolvenţi din domeniul ingineresc.
paul.svasta@cetti.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

  • Folosim datele dumneavoastră cu caracter personal NUMAI pentru a răspunde comentariilor/solicitărilor dumneavoastră.
  • Pentru a primi raspunsuri adecvate solicitărilor dumneavoastră, este posibil să transferăm adresa de email și numele dumneavoastră către autorul articolului.
  • Pentru mai multe informații privind politica noastră de confidențialitate și de prelucrare a datelor cu caracter personal, accesați link-ul Politica de prelucrare a datelor (GDPR) si Cookie-uri.
  • Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la modul în care noi prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, puteți contacta responsabilul nostru cu protecția datelor la adresa de email: gdpr@esp2000.ro
  • Abonați-vă la newsletter-ul revistei noastre