Incubatorul Tehnologic şi de Afaceri, CETTI – ITA

9 FEBRUARIE 2010

Conceput ca o punte de legătură între mediul academic şi cel economic, Incubatorul Tehnologic şi de Afaceri CETTI-ITA, o structură independentă financiar, fără personalitate juridică din cadrul Centrului de Electronică Tehnologică şi Tehnici de Interconectare, CETTI, Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, ETTI, Universitatea “Politehnica” din Bucureşti, UPB, are ca principală misiune promovarea transferului cunoştinţelor, inovaţiilor, tehnologiilor dezvoltate în mediul universitar către industrie prin incubarea fizică sau virtuală a IMM-urilor, inclusiv start-up, spin-off şi persoane fizice, analiza evoluţiei tehnologiei electronice şi preluarea de cunoştinţe şi tehnologii din industrie în scopul dezvoltării bazei tehnice şi tehnologice proprii CETTI-ITA, ca suport pentru creşterea eficienţei activităţilor de formare şi educare specifice mediului universitar. Inovarea, mai ales în cazul domeniului interdisciplinar al electronicii tehnologice şi a tehnicilor de interconectare, poate fi realizată numai prin dezvoltarea intensivă şi echilibrată a două din cele trei laturi ale triunghiului cunoaşterii, educaţia pentru dobândirea de cunoştinţe teoretice şi investigarea ştiinţifică pentru dobândirea de cunoştinţe practice, în scopul atingerii “masei critice” necesare omului cu abilităţi inovative şi/sau antreprenoriale. Printre serviciile oferite de CETTI-ITA se numără proiectarea, ingineria şi producţia asistate de calculator (CAD/CAE/ CAM), incluzând proiectarea tehnologică şi aplicarea conceptului proiectare pentru fabricaţie-DFM, execuţia de modele experimentale, prototipuri şi serii mici pentru verificarea rezultatelor fazelor de cercetare-dezvoltare şi pre-producţie, inclusiv măsurări electrice şi electronice, testarea şi verificarea conformităţii. Facilităţile şi resursele CETTI – ITA (Săli pentru Training, spaţii de producţie, echipamente tehnologice, aparatură de test) constituie suportul pentru susţinerea de cursuri de specialitate (Standarde IPC, Proiectare pentru fabricaţie) şi asamblarea modulelor electronice în serie mică pentru IMM şi acoperirea necesităţilor universităţii.
Astfel, CETTI – ITA dispune de două săli de training înzestrate cu sisteme videoproiectoare – una fiind dotată cu un dispozitiv SmartBoard, permiţând susţinerea de cursuri interactive prin legarea în reţea a mai multor echipamente (PC-urile cursanţilor, PC-ul instructorului, diferite posturi de lucru – inspecţie optică, testarea contactării electronice, reprocesare / rework – imprimantă multifuncţională, figura.1), o linie de asamblare manuală a componentelor electronice în tehnologia SMT (figura 2), latura tehnologică fiind completată cu mai multe echipamente specifice domeniului tehnologiei electronice. Acestea sunt: cuptor pentru lipire prin retopire cu încălzire prin radiaţie IR/convecţie, SMRO 0252, staţie de reprocesare/rework, PDR (figura 3) permiţând asamblarea componentelor tip BGA, QFN, echipament de analiză şi management termic, echipament multifuncţional pentru testarea mecanică a contactării electronice (Pull/Push Test, Shear Test, figura 4), echipament de realizare prin gravare a plăcilor de cablaj imprimat, LPKF Proto Mat HM100, echipament pentru realizarea de conexiuni cu fir de aur de 25µm prin wirebonding (figura 5), echipament plantare automată a componentelor SMD, Samsung, echipament automat de depunere a pastei de lipit, Asymtek.

Tel.: 021402 4650

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

  • Folosim datele dumneavoastră cu caracter personal NUMAI pentru a răspunde comentariilor/solicitărilor dumneavoastră.
  • Pentru a primi raspunsuri adecvate solicitărilor dumneavoastră, este posibil să transferăm adresa de email și numele dumneavoastră către autorul articolului.
  • Pentru mai multe informații privind politica noastră de confidențialitate și de prelucrare a datelor cu caracter personal, accesați link-ul Politica de prelucrare a datelor (GDPR) si Cookie-uri.
  • Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la modul în care noi prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, puteți contacta responsabilul nostru cu protecția datelor la adresa de email: gdpr@esp2000.ro
  • Abonați-vă la newsletter-ul revistei noastre