Seriile de programatoare “in circuit” FlashRunner de la SMH Technologies

18 SEPTEMBRIE 2009

Programatoarele din seria FlashRunner permit utilizatorilor să crească calitatea produselor, să salveze timp şi să optimizeze ciclurile de producţie. În acelaşi timp, săptămânal, sunt lansaţi noi algoritmi, meniţi să întregească oferta în ceea ce priveşte portofoliul de componente ce pot fi programate.
FlashRunner sunt dispozitive rapide, sigure din punct de vedere al integrităţii datelor, complet reconfigurabile şi upgradabile. De asemenea, dispozitivele de programat FlashRunner pot fi cu uşurinţă integrate în echipamente de test automate (ATE) şi pot să programeze plăci electronice panelizate.
În imaginea de mai jos sunt prezentaţi producătorii de componente pentru care SMH Technologies a dezvoltat algoritmi de programare. În momentul de faţă există peste 2000 de componente pentru care SMH a dezvoltat algoritmi de programare.
Mai jos sunt descrise produsele oferite de SMH.

1 FlashRunner Seria I – Programatorul în circuit, Universal, Independent
Este cel mai versatil programator universal din seria Flash Runner destinat în principal memoriilor de tip serial şi microcontrolerelor ce conţin memorii de tip Flash.
Acest programator se adresează mediului industrial, putând funcţiona atât independent cât şi integrat într-un sistem mai complex.

Beneficiile utilizării FlashRunner Seria I sunt:
– Algoritmi de programare foarte rapizi, limita este dată de către producătorul componentelor;
– Integrare uşoară în echipamente de testare automată (ATE);
– Operare independentă de sistemul de operare, informaţiile sunt stocate pe cardul de memorie SD;
– Programatorul este controlabil prin RS-232 sau Ethernet;
– Suportă majoritatea protocoalelor ISP (BDM, JTAG, SPI, I2C, MON, ICC, SCI);
– Design compact şi robust, adaptat mediului industrial;
– Firmware upgradabil pentru a suporta noi componente în viitor.

Caracteristicile hardware sunt:
– Alimentarea la o tensiune de 9÷24Vdc (110/220Vac pentru modelul FR01PRO);
– Conector ISP ce conţine:
* 5 linii I/O digitale;
* 2 linii I/O digitale sau ieşiri analogice;
* 2 tensiuni de ieşire programabile (0 ÷15V, 250mA şi 0÷5V, 500mA);
* 1 linie de intrare analogică;
* 1 ieşire programabilă de clock;
– 1 SD card de până la 2GB, compatibil FAT16;
– 512 bytes de memorie dinamică pe placă, pentru programarea datelor în timp real (de ex. număr serial PCB, date de calibrare, informaţia de Pass/Fail etc.);
– Ceas şi calendar propriu programatorului;
– Protecţie I/O;
– 5 intrări optoizolate pentru selectarea proiectului;
– 2 intrări optoizolate pentru comandă (Start şi Stop);
– 3 ieşiri optoizolate de stare (Fail, Pass şi Busy);
– Canal RS-232/Ethernet optoizolat.

Caracteristici software:
– FlashRunner poate fi controlat prin comenzi în format ASCII, fie prin intermediul scripturilor stocate pe SD card fie prin RS-232 sau Ethernet;
– Număr nelimitat de proiecte;
– Generare de fişiere tip log;
– Funcţiuni de ştergere, verificare, programare etc.;
– FlashRunner este însoţit de o aplicaţie care rulează sub Windows şi care permite comunicarea cu instrumentul şi îndeplinirea de operaţii uzuale cum ar fi controlul datelor de pe SD card, transmiterea de comezi, actualizare firmware etc.

2 FlashRunner Series II – Programatorul în circuit specific unui producător de componente
Are aceleaşi caracteristici tehnice de utilizare ca şi programatorul Flash Runner universal, dar poate fi folosit specific numai pentru un anumit producător de componente. E recomadat în mediu de lucru stabil, unde se folosesc aceleaşi familii de device-uri programabile pe termen mai lung.
Mai jos sunt prezentate variantele constructive ale FlashRunner Seria II:
FR02ATM0 – Dedicat componentelor produse de către Atmel
FR02CYP0 – Dedicat componentelor produse de către Cypress
FR02ELM0 – Dedicat componentelor produse de către ELMOS
FR02FJT0 – Dedicat componentelor produse de către Fujitsu
FR02FSL0 – Dedicat componentelor produse de către Freescale
FR02INF0 – Dedicat componentelor produse de către Infineon
FR02MCP0 – Dedicat componentelor produse de către Microchip
FR02MEM0 – Dedicat memoriilor seriale
FR02NEC0 – Dedicat componentelor produse de către NEC
FR02NXP0 – Dedicat componentelor produse de către NXP
FR02REN0 – Dedicat componentelor produse de către Renesas
FR02SLL0 – Dedicat componentelor produse de către Silicon Labs
FR02STM0 – Dedicat componentelor produse de către STMicroelectronics
FR02TXI0 – Dedicat componentelor produse de către Texas Instruments

3 FlashRunner Seria III – Versiunea de cost redus
Este un programator în circuit destinat numai unui anumit producător de componente, la alegere şi cu câteva limitări tehnice astfel încât poate fi oferit la un preţ extrem de atractiv. Spre deosebire de modelele superioare, nu are capacitatea de a executa log-uri, iar ieşirile conectorului de programare ISP nu sunt izolate optoelectronic. Din punct de vedere al modului de lucru, este similar cu produsele superioare şi se recomandă a fi utilizat la programarea volumelor mici de plăci electronice.

4 Structura software / modul de operare Flash Runner
Pentru realizarea programării avem nevoie de următoarele fişiere, care se vor scrie pe cardul SD ataşat unităţii de Flash Runner:
* Alg conţine algoritmul de programare specific – va fi furnizat de către SMH în funcţie de cerinţele clientului.
* Frb conţine datele de programat în format propriu SMH care se obţin prin conversia din format Motorola S11 sau Intel Hex cu un utilitar proprietar SMH. Acest utilitar este oferit gratuit împreună cu programatorul şi rulează sub Windows.
* Lic este fişierul cu licenţe ce va fi furnizat de către SMH în funcţie de cerinţele clientului.
* Log este fişierul ce conţine înregistrările cu rezultatele programărilor pentru trasabilitatea procesului. Acest fişier poate fi creat automat, la dorinţa clientului.
* Frs este fişier text ASCII, numit script, în care descriem logica secvenţei de programare.

Scriptul constă într-o suită de instrucţiuni simple referitoare la: alegerea device-ului de programat, operaţiunile ce trebuiesc realizate (programare / ştergere / verificare), cantitatea de date/adresele ce trebuiesc programate, modul de colectare a datelor. Fiecare linie din program poate fi executată prin apelarea fişierului text sau prin trasmiterea instrucţiunilor pe interfaţa RS232.

Exemplu de fişier script
FLASHRUNNER SCRIPT EXAMPLE FOR FREESCALE MC68HC908EY16; Use this example as a starting point for your specific programming needs;
#HALT_ON FAIL; Halt on errors
TCSETDEV FREESCALE MC68HC908EY16 HC08; Sets device
TCSETPAR FOSC 16000000; Oscillator frequency, Hz
TCSETPAR FDIV 4; Oscillator divisor
TCSETPAR VDD 5000; Target voltage,
VTCSETPAR PWDOWN 10; Power-down time, ms
TCSETPAR PWUP 10; Power-up time, ms
TPSETSRC FILE TEST.FRB; Image file to be programmed
TPSTART; Starts programming block
TPCMD SETPSW CONST $FF $FF $FF $FF $FF $FF; Security bytes
TPCMD MASSERASE F; Mass erases Flash memory
TPCMD BLANKCHECK F $C000 16384; Blank checks Flash memory
TPCMD TRIM 4000000 $FF80; Trims internal oscillator
TPCMD PROGRAM F $C000 $C000 16384; Programs Flash memory
TPCMD VERIFY F R $C000 $C000 16384; Verifies Flash memory, read-out method
TPEND; Ends programming blockScript

5 Interconectarea cu platformele de test ICT/Test funcţional
Aceste programatoare Flash Runner au avantajul de a putea fi interfaţate uşor cu echipamente de test in-circuit sau funcţional deoarece semnalele de comandă/control sunt generate/analizate în logica TTL, de 5V. Astfel, folosind semnalul START/STOP putem porni sau opri unitatea de Flash Runner. După ce s-a executat programarea, echipamentul returnează rezultatul sub forma unui semnal logic PASS sau FAIL. De asemenea, dacă programarea s-a blocat dintr-un anumit motiv, echipamentul returnează semnalul logic BUSY.
În cazul în care în producţie se doreşte utilizarea mai multor secvenţe de programare diferite, se utilizează liniile de selecţie SEL0 – SEL4. Cu aceste linii putem comanda până la 32 de secvenţe de programare diferite.
Acest lucru este util în următoarele cazuri:
1) Avem de programat mai multe device-uri de pe aceeaşi placă electronică, secvenţial cu acelaşi Flash Runner;
2) Avem de programat mai multe componente de pe plăci electronice diferite şi dorim să utilizăm aceeaşi unitate de Flash Runner;
3) Pentru aceeaşi componentă dorim să avem secvenţe de programare diferite (de ex. numai programare şi verificare fără ştergerea datelor anterioare sau numai verificarea datelor) în funcţie de revizia plăcii electronice.
Semnalele enunţate mai sus pot fi generate sau analizate foarte simplu de către orice echipament de test in-circuit sau funcţional. Mai jos avem avem o exemplificare a conectivităţii cu un echipament de test automat.
În cazul în care dorim interfaţarea unităţii de Flash Runner pentru aplicaţiile mai complexe, SMH Technologies a dezvoltat MicroPlexer.
MicroPlexer este un multiplexor de semnal pentru programare şi testarea componentelor în circuit. El permite comutarea conexiunilor de la un programator/tester la unul din canalele de ieşire disponibile. În acest mod, un singur Flash Runner poate programa mai multe componente fie de pe aceeaşi placă, fie de pe un panel cu mai multe plăci.
MicroPlexer înglobează tehnologie de ultimă oră, ce permite prin intermediul dimensiunilor de gabarit reduse, flexibiltate în integrare într-o interfaţă de test. Multiplexorul se poate alimenta într-o plajă largă (9÷24Vdc) şi dispune de moduri de lucru cu până la 32 de canale de programare.
În funcţie de modul de lucru, fiecare canal de programare este compus din:
– 3 sau 6 linii bidirecţionale;
– 1 sau 2 linii analogice/digitale;
– 1 sau 2 linii de alimentare;
– 1 linie de masă comună pentru toate canalele.
MicroPlexer poate fi controlat fie prin comenzi în format ASCII, pe magistrala RS-232, fie prin liniile de comandă. Comenzile ASCII permit atât selectarea canalului de ieşire cât şi deconectarea tuturor canalelor.

6 FR01M01 – Flash Runner cu multiplexor 8 canale integrat
Există o variantă a programatorului ce conţine un multiplexor de 8 canale integrat, FR01M01.
Astfel, cu acest programator compact se pot programa secvenţial 8 componente.
Avantajul constă în faptul că închiderea şi deschiderea canalelor de programare se face automat printr-o instrucţiune de tipul MXOPEN (Open MuxOutputs) sau MXCLOSE (Close MuxOutput).

CEL MAI NOU PRODUS LANSAT ÎN SEPTEMBRIE 2009: FLASH RUNNER QUATRO
FlashRunner Quattro este un programator rapid ce este compatibil cu tehnologia Flash Runner şi are designul pentru programarea SIMULTANÃ, pe maximum 4 canale. El este oferit în următoarele configuraţii:
– 4 canale de programare SIMULTAN, fără multiplexare;
– 4 canale de programare SIMULTAN multiplexate pe două căi, având astfel 8 canale de lucru;
– 4 canale de programare SIMULTAN multiplexate pe 4 căi, având astfel 16 canale de lucru.

Alfa Test este distribuitorul produselor SMH Technologies în România, Bulgaria şi Ex-Yugoslavia.

Pentru toate programatoarele Flash Runner descrise mai sus vă oferim serviciile de consultanţă, suport şi o perioadă de încercare gratuită. De asemenea, avem experienţă în integrarea acestor programatoare în echipamentele de test in-circuit şi test funcţional.
Contact
Ing. Toader Marius
ALFA TEST SRL
Tel: +40 356 401 687
Mobil: +40 723 524 364
marius.toader@alfatest.ro
www.alfatest.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

  • Folosim datele dumneavoastră cu caracter personal NUMAI pentru a răspunde comentariilor/solicitărilor dumneavoastră.
  • Pentru a primi raspunsuri adecvate solicitărilor dumneavoastră, este posibil să transferăm adresa de email și numele dumneavoastră către autorul articolului.
  • Pentru mai multe informații privind politica noastră de confidențialitate și de prelucrare a datelor cu caracter personal, accesați link-ul Politica de prelucrare a datelor (GDPR) si Cookie-uri.
  • Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la modul în care noi prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, puteți contacta responsabilul nostru cu protecția datelor la adresa de email: gdpr@esp2000.ro
  • Abonați-vă la newsletter-ul revistei noastre