PROIECT FINANÞAT DIN FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALÃ ÎN PERIOADA 04.03.2009-04.06.2010-INVESTIM ÎN VIITOR

18 SEPTEMBRIE 2009

S.C. BKD ELECTRONIC S.A., cu sediul în Petroşani, Str. Anghel Saligny, Nr. 3, Jud. Hunedoara, Înregistrată la Registrul Comerţului Hunedoara cu nr. J20/449/1999, Cod Fiscal RO11823088 anunţă:
– Deschiderea procedurii de achiziţie publică după semnarea în data de 04.03.2009 a Contractului de Finanţare încheiat cu Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri prin Direcţia de Gestionare a Fondurilor Comunitare pentru IMM-uri, în vederea accesării de fonduri nerambursabile prin Programul Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice”, Axa Prioritară 1 – “Un sistem inovativ şi ecoeficient de producţie”, Domeniul de intervenţie “Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a Întreprinderilor, în special a IMM” Operaţiunea “Sprijin financiar de până la 920.000 lei pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii” Proiectul intitulat “Creşterea competitivităţii S.C. BKD ELECTRONIC S.A. prin achiziţionarea de “LINIE DE ASAMBLARE AUTOMATÃ A COMPONETELOR ELECTRONICE”, care a fost depus în cadrul schemei de finanţare “Sprijin Financiar pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv pentru investiţii realizate de întreprinderile mici şi mijlocii” şi urmează să fie implementat în perioada 04.03.2009-04.06.2010, la sediul societăţii.
Datele referitoare la procedura de achiziţie sunt prezentate mai jos.

1. Autoritatea contractantă: S.C. BKD ELECTRONIC S.A.
1.2. Cod de identificare fiscală: RO11823088
1.3. Adresa: Petroşani, str. Anghel Saligny, nr. 3, Judeţul Hunedoara, cod poştal 332005 Tel: 0040 254 542964; Fax: 0040 254 548964
2. Denumirea contractului: Linie de asamblare automată a componentelor electronice;
2.1. Cod CPV: 42997300-4 – Roboţi industriali (Rev. 2);
3. Tipul contractului: Furnizare;
4. Surse de finanţare: – surse proprii – 30,71% – contribuţie de la Bugetul de Stat şi Fonduri Europene prin Programul Operaţional Sectorial “Creşterea competitivităţii Economice” Axa Prioritară 1, D.M.I. 1.1. – 69,29%.
5. Obiectul contractului: Linie de asamblare automată a componentelor electronice
6. Valoarea totală estimată a contractului de achiziţie: 1.327.774,38 RON, fără TVA.
7. Divizare pe loturi: nu
8. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie: cerere de oferte.
9. Criteriul de atribuire: oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico – economic.
10. Limba de redactare a ofertei: română
11. Criterii de atribuire: conform documentaţiei de atribuire.
12. Modalitatea de obţinere a documentaţiei de atribuire: gratuit, prin depunerea unei solicitări scrise la sediul firmei, sau la nr. de fax: 0040 254 548964. Persoana de contact: BENEA DANIEL HORIA, Tel: 0040 722 318708.
13. Data limită de solicitare a clarificărilor: 23.09.2009
14. Data limită de depunere a ofertelor: 25.09.2009 ora 11:00
15. Adresa la care se depun ofertele: sediul SC BKD ELECTRONIC SA, str. Anghel Saligny, nr. 3, Petroşani.
16. Data şi ora deschiderii ofertelor: 25.09.2009 ora 11:30
17. Locul de deschidere a ofertelor: sediul SC BKD ELECTRONIC SA

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

  • Folosim datele dumneavoastră cu caracter personal NUMAI pentru a răspunde comentariilor/solicitărilor dumneavoastră.
  • Pentru a primi raspunsuri adecvate solicitărilor dumneavoastră, este posibil să transferăm adresa de email și numele dumneavoastră către autorul articolului.
  • Pentru mai multe informații privind politica noastră de confidențialitate și de prelucrare a datelor cu caracter personal, accesați link-ul Politica de prelucrare a datelor (GDPR) si Cookie-uri.
  • Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la modul în care noi prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, puteți contacta responsabilul nostru cu protecția datelor la adresa de email: gdpr@esp2000.ro
  • Abonați-vă la newsletter-ul revistei noastre