Analogicul întâlneşte digitalul

23 IULIE 2009

Cerinţele în continuă creştere, nevoia de lăţime de bandă, viteză de eşantionare şi adâncime a memoriei mai mare, sunt predeterminate de ultimele proiecte care trebuie dezvoltate în timp record. Sistemele de magistrale complexe şi vitezele înalte de tact necesită cerinţe mari de la echipamentele de măsurare. Fronturile semnalului care trebuie caracterizat necesită o acoperire suficientă a lăţimii de bandă şi a vitezei de eşantionare.

Din ce în ce mai multe proiecte, de ex. sistemele integrate, conţin atât semnale analogice cât şi semnale digitale, şi cresc cerinţele pentru MSO-uri (osciloscoape de semnal mixt). Nenumărate proiecte utilizează sistemele de magistrale serială sau paralelă (SPI, UART, SSP, FC, FS, JTAG, 8Bit, 16Bit etc). Datorită semnalelor de control suplimentare (de ex. CS, RD, WR etc) adesea în cazul achiziţionării unui nou osciloscop sunt luate în calcul doar MSO-urile. Un DSO cu până la 4 canale analogice nu poate să îndeplinească toate cerinţele. Observâd această tendinţă, HAMEG introduce noua familie de osciloscoape DSO/MSO din clasa 350MHz / 4 GSa/s. Fiecare canal logic oferă o adâncime a memoriei de 2Mega puncte de eşantionare, achiziţionate cu sonde logice active de capacitate mică (10kOhm/4pF) cu până la 1 GSa/s.

Simplitate
Conceptul de operare al noii familii HMO reflectă perfect filozofia HAMEG pentru interfeţele cu utilizatorul: funcţiile frecvent utilizate cum sunt RUN/STOP, SINGLE, NORM-Trigger, SLOPE sau SOURCE sunt accesibile direct cu ajutorul butoanelor dedicate – nu este necesar să căutaţi în meniuri (figura 1). Tastele iluminate arată clar starea curentă a instrumentului. Reglarea multor setări, de ex. declanşarea logică sau funcţiile de măsurare, sunt asistate grafic. Dacă aveţi nevoie de asistenţă, apăsaţi butonul de ajutor pentru a vizualiza o explicaţie detaliată în mai multe limbi.

În interiorul HMO – valori interioare
Pe lângă viteza de eşantionare în timp real de 4GSa/s, osciloscopul capturează semnale periodice în modul aleator cu până la 50GSa/s. Convertoarele flash A/D cu zgomot scăzut stabilesc un nou punct de referinţă pentru această clasă, permiţând examinarea clară a detaliilor fine ale semnalului – chiar şi la setarea de 1mV/div.
Pentru semnalele cuplate DC, fiecare canal este prevăzut cu un offset DC individual selectabil. Cele mai avansate cerinţe sunt îndeplinite de numeroasele funcţii automate de măsurare, incluzând un numărător hardware de 6 digiţi cât şi funcţii de măsurare cu ajutorul cursorului. Seria HMO dispune de o funcţie de persistenţă realizată electronic, funcţie care este oferită de puţine osciloscoape concurente. HAMEG a extins această funcţionalitate şi a adăugat o inversare a luminozităţii pentru a scoate în evidenţă detaliile rare ale semnalelelor.

FFT
Multe produse de pe piaţă oferă acces la funcţia FFT doar prin meniul de funcţii matematice. Osciloscoapele din seria HMO sunt echipate cu un buton dedicat pentru FFT. Panoul principal în domeniul de frecvenţă prezintă spectrul semnalului cu funcţiile de măsurare tipice. Este afişat în paralel şi un panou mic în domeniul de timp pentru a indica amplitudinea şi intervalul de eşantionare curent selectat. În contextul FFT butonul Autoset oferă o ajustare în funcţie de semnal a rezoluţiei amplitudinii şi frecvenţei.

Utilizarea X-Y-Z
Modul X-Y-(Z) poate fi de asemenea accesat direct cu ajutorul unei taste dedicate, astfel încât nu este necesară intrarea în meniurile de afişare. Curbele X-Y-(Z) sunt afişate într-un panou principal pătrat, iar semnalele X, Y şi Z sunt prezentate în panouri suplimentare mici sub formă de curbe în domeniul de timp. La o examinare mai atentă a figurii 2, persistenţa semnalelor X şi Y poate fi observată în diagramele Lissajous. Controlarea canalului Z (ex. CH 3) oferă o modulaţie suplimentară a luminozităţii, care poate fi utilizată de exemplu în diagramele constelaţie. Desigur, măsurătorile cu ajutorul cursoarelor sunt de asemenea disponibile în modul de operare X-Y-Z.

Funcţii de navigare pentru afişajul în domeniul de timp
Adâncimea memoriei de 2 Mpuncte pe canal, o caracteristică uimitoare în această clasă de preţuri, împreună cu funcţia MemoryZoom, permite utilizatorului să beneficieze de o mărire orizontală de 100000:1. Aceasta ajută utilizatorul să reducă timpii pentru diagnosticarea erorilor complexe pentru care adesea cauza se află departe de punctul de declanşare. Rezoluţia VGA (640×480) a ecranului TFT de 6.5″ permite o prezentare a semnalului cu 12 diviziuni orizontale. Folosind modul MemoryZoom, utilizatorul poate vedea o reprezentare cu ecranul împărţit. Deasupra panoului principal de zoom este afişat un panou mic care prezintă semnalul complet. Datorită adâncimii mari a memoriei, selectarea poziţiei de zoom corespunzătoare cu ajutorul butonului rotativ poate fi destul de dificil. De aceea, butoanele de navigare configurabile, situate lângă butonul rotativ, vor uşura considerabil aceste operaţii. Utilizatorul poate alege să mute pe ecran, să sară la punctul de declanşare, să sară la punctul de start/sfârşit, să seteze/reseteze markerele de poziţie sau să parcurgă ecranul în mod analogic.

QuickView
Apăsarea butonului QuickView va afişa şi reactualiza permanent toate valorile disponibile intern pentru un semnal selectat, cum ar fi Max, Min, Vvârf, RMS, Medie, tr, tf sau f. Astfel utilizatorul poate să uite de reprezentările tip listă sau tabel utilizate în majoritatea osciloscoapelor concurente.
Noua serie HMO, asistată de linii şi markere auxiliare, va scrie valorile în apropierea curbei semnalului. Claritatea afişajului este îmbunătăţită remarcabil – nu este nevoie să mai consultaţi manualul.

Afişare şi conectivitate
Există mai multe osciloscoape pe piaţă cu un afişaj QVGA (320×420) sau WQVGA (480×234). Þinând cont că valorile afişate şi tastele soft folosesc pixeli, rămâne foarte puţin spaţiu pentru reprezentarea a 3 curbe de semnale analogice şi până la 16 canale logice. Cu ajutorul ecranului TFT VGA 640×480 osciloscoapele din seria HMO oferă imagini foarte precise. Utilizând VirtualScreen, binecunoscutul afişaj pe 8 diviziuni pentru semnalele analogice poate fi extins la 10 diviziuni. Alternativ, este posibilă o reprezentare pe întreg ecranul a 16 canale logice (figura 4). Ieşirea DVI poate fi utilizată pentru un monitor extern TFT pentru aplicaţiile cu montare în rack de 19″. Pentru prezentări, poate fi conectat un proiector. Sunt oferite 3 interfeţe USB pentru memorii USB, imprimante şi comandă de la distanţă. Opţional, poate fi adăugată o interfaţă IEEE-488 (HO740) sau Ethernet/USB (HO730) cu server web integrat.

Setarea criteriilor pentru declanşările problematice
Pe lângă criteriile standard de declanşare, cum sunt Front, Line şi Video, osciloscoapele din seria HMO oferă declanşarea Pulse şi B (declanşare în 2 etape) cu declanşarea finală întârziată în timp sau la un eveniment, cu selectarea separată a frontului sau nivelului ca şi condiţie de declanşare. În plus faţă de capturarea formelor de undă analogice a semnalelor critice cum sunt “chip select” sau “read/write”, osciloscoapele HMO3522 cu două canale şi HMO3524 cu 4 canale sunt capabile să înregistreze până la 16 semnale digitale suplimentare la 1GSa/s şi 2Mpuncte, folosind sonda logică activă.
Prin combinarea logică a până la 16 canale, este uşor să setaţi condiţii de declanşare pentru a detecta condiţia de eroare căutată.

Concluzie
Prin lansarea noii serii de osciloscoape DSO/MSO de 350MHz cu ecran TFT, cu 4GSa/s şi 2MB memorie pe canal, HAMEG introduce o serie de osciloscoape digitale de cel mai înalt nivel care îndeplinesc şi cerinţele bugetelor limitate. Datorită stacabilităţii cu alte instrumente HAMEG, vor ocupa foarte puţin spaţiu. Seria de osciloscoape HMO are un preţ foarte rezonabil şi este disponibil din Martie 2009.
Mai multe detalii puteţi găsi la http://www.hameg.com.
ARC BRAŞOV reprezentant autorizat HAMEG

Ing. Gabriel Ghioca
Email: gabriel.ghioca@arc.ro

ARC BRAŞOV SRL
Str. Grădinarilor nr. 22 Braşov-500096
Tel.: +40 (0) 268 472577
Fax: +40 (0) 268 419749
Internet: www.arc.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

  • Folosim datele dumneavoastră cu caracter personal NUMAI pentru a răspunde comentariilor/solicitărilor dumneavoastră.
  • Pentru a primi raspunsuri adecvate solicitărilor dumneavoastră, este posibil să transferăm adresa de email și numele dumneavoastră către autorul articolului.
  • Pentru mai multe informații privind politica noastră de confidențialitate și de prelucrare a datelor cu caracter personal, accesați link-ul Politica de prelucrare a datelor (GDPR) si Cookie-uri.
  • Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la modul în care noi prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, puteți contacta responsabilul nostru cu protecția datelor la adresa de email: gdpr@esp2000.ro
  • Abonați-vă la newsletter-ul revistei noastre