ATEX (ATmosfere EXplozibile – 94/9/EC) standardul european ce reglementează condiţiile de utilizare a echipamentelor în zone cu pericol de explozie

17 IUNIE 2009

Zona cu pericol de explozie
Atmosfera potenţial explozivă este creată atunci când apare posibilitatea unei explozii, ca urmare a realizării unui amestec gaz/aer, vapori/aer, praf/aer sau alte combinaţii inflamabile.
O explozie reprezintă o reacţie chimică bruscă a unui material inflamabil cu oxigenul însoţită de eliberarea unei cantităţi mari de energie. Pentru a se produce un incendiu sau o explozie trebuie să existe 3 condiţii:
1. Material inflamabil (în cantităţi suficiente)
2. Oxigen (în aer)
3. Sursă de aprindere
Materiale inflamabile pot fi prezente sub formă de gaze, vapori sau praf în medii de extracţie, manipulare şi depozitare combustibili, de utilizare solvenţi inflamabili, stocare de produse inflamabile precum vopsele, fabricare şi distribuire de pulberi (ex. făină) etc.
Protecţia primară – se referă la toate precauţiile necesare pentru prevenirea creării unei atmosfere explozive. Aceasta se poate obţine prin evitarea utilizării substanţelor inflamabile, limitarea concentraţiilor, ventilare naturală sau artificială etc.
Protecţia secundară – sunt măsurile de prevenire a aprinderii unei atmosfere explozive (eliminarea surselor de aprindere), dacă pericolul de explozie nu poate fi complet sau măcar parţial înlăturat prin măsurile de protecţie primare.

Directiva europeană 94/9/EC (ATEX 100a) a fost aprobată special pentru a standardiza metodele de protecţie la explozii. Ea specifică cerinţele cu privire la caracteristicile necesare pentru echipamentele şi sistemele protejate împotriva exploziilor. Ea garantează comerţul liber în cadrul Comunităţii Europene, după cum este specificat în Articolul 100a a tratatului stabilit între Comunitatea Europeană şi statele membre. De aici provine şi termenul ATEX 100a. Directiva se aplică tuturor mediilor industriale cu potenţial exploziv, inclusiv mine (acoperind inclusiv protecţia la praf).
De la 1 Iulie 2003, în zonele cu pericol de explozie se utilizează exclusiv produse în conformitate cu directiva ATEX. Aceasta a fost modificată faţă de varianta iniţială, prin adăugarea echipamentelor de tip non-electric, care acum au nevoie de certificare ATEX. Şi echipamentele de tip mecanic, care funcţionează în zonele cu pericol de explozie pot constitui surse de pericol. Ele vor trebui modificate ca design, dimensiuni şi poziţionare, astfel încât să nu prezinte pericol, chiar şi în cazul apariţiei unor disfuncţionalităţi.

Dispozitive obligatoriu a fi etichetate pentru utilizare în zonele cu pericol de explozie
În Uniunea Europeană sunt admise în zonele cu pericol potenţial de explozie numai echipamente electrice şi materiale care respectă directiva ATEX 100a. În baza acesteia, eticheta de identificare a produsului (Device ID) trebuie să conţină informaţii despre unde şi în care zone cu pericol potenţial de explozie se impune a fi utilizat (categoria de produs).

Clase de temperature
Temperatura de aprindere a unui gaz sau lichid inflamabil este cea mai joasă temperatură a suprafeţei în contact la care se produce aprinderea amestecului gaz/aer sau vapori/aer. Gazele şi vaporii inflamabili se pot clasifica în clase de temperatură prin utilizarea temperaturilor de aprindere. Temperatura maximă a suprafeţei aparatelor electrice trebuie să fie întotdeauna mai mică decât temperatura de aprindere specifică mediului unde se utilizează. Desigur că echipamentele dintr-o clasă superioară de temperatură (ex. T5) pot fi utilizate în aplicaţii unde sunt necesare echipamente dintr-o clasă de temperatură mai joasă (ex. T3).
www.compec.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

  • Folosim datele dumneavoastră cu caracter personal NUMAI pentru a răspunde comentariilor/solicitărilor dumneavoastră.
  • Pentru a primi raspunsuri adecvate solicitărilor dumneavoastră, este posibil să transferăm adresa de email și numele dumneavoastră către autorul articolului.
  • Pentru mai multe informații privind politica noastră de confidențialitate și de prelucrare a datelor cu caracter personal, accesați link-ul Politica de prelucrare a datelor (GDPR) si Cookie-uri.
  • Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la modul în care noi prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, puteți contacta responsabilul nostru cu protecția datelor la adresa de email: gdpr@esp2000.ro
  • Abonați-vă la newsletter-ul revistei noastre