Comet Electronics România – Să reuşeşti într-o economie în recesiune

30 APRILIE 2009

Despre relaţia dintre organizaţiile română şi bulgară
Comet Electronics SRL este o firmă românească, ce aparţine în întregime firmei omonime bulgare. În afară de patronat, organizaţia cu sediul în Bucureşti este complet românească şi are misiunea de a se îngriji în exclusivitate de piaţa românească de inginerie pentru aparatura electronică. Aceasta situaţie ne permite să ne concentrăm în întregime asupra teritoriului României, cu obiceiurile sale şi cu specificul său cultural. Clienţii români s-au bucurat de atenţia noastră exclusivă începând din anul 2002; promisiunea noastră este că vor avea atenţia noastră în continuare, de astă dată însă într-un mod mult mai util şi eficient pentru ei.
Legăturile strânse cu firma mamă aduc beneficii semnificative atât inginerilor, cât şi firmelor româneşti. Depozitul nostru din Bucureşti este legat virtual prin sistemul informatic şi fizic prin curse zilnice de depozitele din Sofia şi Plovdiv, mărind astfel în mod semnificativ capacitatea stocurilor, care în acest moment au aproximativ 84 de milioane de componente cu o valoare de peste 3 milioane de USD. În felul acesta depozitul nostru este cel mai mare din regiune şi ne dă un avantaj semnificativ în ceea ce priveşte capacitatea, viteza şi costul de livrare. De fapt, marea majoritate a comenzilor pot fi onorate în aceeaşi zi sau în ziua următoare.
Un alt avantaj semnificativ este grupul de 5 ingineri de aplicaţii de domeniu (FAE) care se simt în cea mai mare măsură responsabili pentru piaţa românească. Deci, inginerii şi firmele româneşti beneficiază de un set complet de servicii inginereşti, cum ar fi experienţă de sistem tehnică şi economică, expertiza în domeniul componentelor, suport tehnic, helpdesk etc.
În plus, suntem în măsură să oferim clienţilor alegerea între a primi bunurile de la depozitul din Bucureşti sau din străinătate. Cea din urmă opţiune le oferă şansa de a profita de anumite beneficii în limitele codului de taxe şi legi existente. Putem da îndrumări de câte ori este necesar.

Despre noua strategie pentru piaţa românească
N-aş afirma că firma Comet urmează o nouă strategie. Este mai degrabă o focalizare nouă şi mai intensă cu aceleaşi obiective clare – noi suntem decişi să ne reconectăm la clienţii şi la pieţele noastre. În ultimii ani, raţiuni atât subiective cât şi obiective au deraiat dezvoltarea firmei. “Pedeapsa” n-a întârziat să se arate şi firma a început să-şi piardă poziţia de piaţă. În ultimele luni am diagnosticat situaţia, am identificat cauzele principale şi am pus la punct un plan de reabilitare care este acum în plină desfăşurare. Primele rezultate sunt încurajatoare; ele ne motivează să continuăm pe această cale.
În ciuda acestei divagaţii, misiunea noastră rămâne cea din “ziua cea dintâi” – să sprijinim piaţa românească aprovizionând-o cu componente electronice de tot felul şi să oferim o gamă completă de servicii relevante: aprovizionare cu produse, logistică, administrarea inventarului, precum şi servicii de inginerie, asamblare şi financiare. De fapt, funcţionăm ca un braţ extins al clienţilor noştri în toate domeniile în care au nevoie de noi. În acelaşi timp funcţionăm ca şi braţul extins al furnizorilor noştri pentru livrarea de informaţii de piaţă, depozitare, suport tehnic, promovarea produselor şi logistică. Spre deosebire însă de “ziua cea dintâi”, după o prezenţă de şapte ani pe piaţa românească, am devenit mai sofisticaţi, mai integraţi în pieţele şi în comunităţile inginereşti locale.

Comet România pe scurt – Firma
Sediu – Bucureşti, România
Statut – deţinută de Comet Electronics, Bulgaria
Fondată – 2002
Venituri (2008) – 1.4 milioane USD
Angajaţi (2008) – 9
Website – www.comet.srl.ro

De exemplu – a devenit evident că, pentru a avea succes pe piaţa românească, este vital să avem un timp de răspuns foarte scurt, cât se poate de scurt. Ne-am optimizat operaţiunile şi am dezvoltat programul “Comet Express”, care, pe de-o parte sprijină eforturile noastre de creare a cererii locale, pe de alta, dă inginerilor proiectanţi precum şi firmelor mici şi mijlocii cel mai rapid acces posibil la componentele pe care le avem stocate în regiune. Acesta este un aspect din ceea ce noi numim oferta de “servicii ultrarapide”. Livrarea foarte rapidă devine vitală de îndată ce conceptul tehnic s-a materializat şi este o premiză esenţială ca produsul să se mişte rapid prin fazele obişnuite înainte de a ajunge la producţia de masă: testarea conceptului, realizarea prototipului şi realizarea seriei zero.
Rămânem în continuare fideli filozofiei noastre de distribuţie cu un grad înalt de servicii (“high-service distribution”). Avem un portofoliu fenomenal de franşize (peste 60) şi furnizori (peste 100) din întreaga lume. Oferta noastră este una din cele mai largi posibile, de vreme ce suntem acreditaţi să acordăm asistenţă pentru o gamă largă de semiconductori, componente optice (LED), afişoare, elemente de interconectare, pasive şi electromecanice (IP&E), ansambluri (la nivel de placă şi de cutie), unelte şi maşini de asamblare, consumabile pentru asamblare precum şi echipament şi materiale de protecţie la descărcări electrostatice (ESD). Totuşi, cel mai important element din strategia Comet este abordarea noastră multicanal (multichannel), care dă clientului posibilitatea să ne contacteze cum îi este mai comod, de exemplu luând legătura cu responsabilul de domeniu, prin telefon, fax, on-line sau venind la magazinul nostru din Bucureşti. Suntem acum în plin proces de îmbunătăţire a funcţionării acestor canale, nu numai pentru a le mări eficienţa, dar mai ales pentru a îmbunătăţii experienţa şi gradul de satisfacţie al clienţilor. Sistemul logistic şi de administrare a inventarului ne permite să livrăm orice comandă în aceeaşi zi sau în ziua următoare, indiferent cât de mică sau mare, de la mostre inginereşti, până la comenzi pentru producţia de masă. Prezenţa locală este condiţia necesară şi determinarea noastră condiţia suficientă pentru a atinge obiectivele de deservire profesională a clienţilor.
Este evident că ponderea generală a comerţului electronic va continua să crească, nu numai în lume, dar şi în România. În anii următori ne aşteptăm la o creştere a acestui canal în aşa fel încât coeficienţii să atingă două cifre. Comenzile on-line sunt de obicei pentru mostre inginereşti sau pentru cantităţi pentru serii de test. Faptul acesta impune cele mai înalte performanţe de livrare fără limitări de cantitate sau geografice. Această evoluţie va fi treptată şi noi ne adaptăm procesul nostru în mod continuu pentru a face faţă cerinţelor tot mai stringente.
Facem un efort deosebit de a creşte investiţiile pentru îmbunătăţirea continuă a competenţei noastre tehnice. Investim aici în numele furnizorilor spre beneficiul clienţilor noştri. Acest lucru face din Comet partenerul ideal pentru firme nou înfiinţate; lucratul cu oameni porniţi să schimbe lumea este, pe de-o parte, deosebit de interesant, pe de alta, deosebit de răsplătitor.
Strategia noastră de creştere pe piaţa românească se bazează pe creşterea organică prin obţinerea de noi clienţi în domeniile unde suntem deja prezenţi, prin extinderea în noi domenii şi prin creşterea controlată a numărului de relaţii de franşiză. Din perspectiva afacerilor, concentrarea este asupra creşterii productivităţii, măririi profitabilităţii capitalului investit (ROI) şi micşorarii continue a costului bunurilor şi operaţiunilor. Totuşi, creşterea în Comet este propulsată în principal de abordarea de tipul “soluţie sistemică totală” (“total system solution”) a pieţei în forma “magazin mixt” (“one-stop shop”). Acestea sunt şi se pare că vor rămâne nevoi reale ale pieţei pentru viitorul previzibil. Cu toate că ţinta noastră strategică principală este crearea de cerere (demand creation), suntem de asemenea în postura de a face faţă rigorilor satisfacerii cererii (demand fulfillment).

Despre răspunsul Comet la actuala situaţie economică
Putem face o afirmaţie, evident folosind clişee, şi anume că trăim vremuri extraordinare care necesită măsuri extraordinare. Ca răspuns la continua deteriorare a condiţiilor pieţei, Comet România s-a angajat plenar într-o campanie de reducere a costurilor (“Costuri Jos”) şi de creştere a vânzărilor (“Vânzări Sus”). Alte măsuri privesc sprijinirea clienţilor prin preluarea unora din sarcinile lor, cum ar fi administrarea inventarului, sau asamblarea la preţuri foarte avantajoase. Din păcate nu putem şi nici nu dorim să relaxăm condiţiile de creditare, deoarece credem că nu este rolul nostru să susţinem întreprinderile slab administrate.
Anul 2009 a început extrem de slab; este greu să ne imaginăm că situatia poate deveni şi mai rea. Privind înainte, ne aşteptăm la îmbunătăţiri în toate domeniile, deşi ne aşteptăm să fie mai rău înainte de a vedea o îmbunătăţire. Aceasta ne aduce la cealaltă faţă a monedei, şi anume la beneficiile potenţiale pe care recesiunea economică le poate aduce. Recesiunea poate fi privită, printre altele, şi ca fiind provocată de excesele din trecut, ceea ce pare să fie factorul cheie în cazul acesta. Recesiunea va fi depăşită atunci când excesele se vor fi consumat şi cei care trăiesc la limita economică vor fi fost eliminaţi. Deci, criza, precum furtuna, curăţă aerul în urma sa şi aduce o nouă reaşezare a forţelor pieţei; economia în întregul său, ca şi cei care vor supravieţui, vor beneficia în egală măsură de pe urma curăţeniei sau reaşezării.

Despre starea actuală de dezvoltare a pieţei româneşti de electronică şi perspectivele pentru viitorul apropiat
Cel mai bun mod de a descrie starea actuală a pieţei româneşti este “maturitate incipientă” sau piaţă emergentă care este pe cale de a începe maturizarea. Într-o asemenea piaţă sunt importante atât satisfacerea cât şi crearea de cerere în egală măsură. Cea mai importantă caracteristică însă, este faptul că într-o asemenea piaţă clientul este “rege” şi creează o nevoie acută de “amprentă personală”. Clienţi individuali percep serviciile bune în mod diferit – unii apreciază preţuri scăzute, alţii performanţa de livrare, suportul tehnic, oferta de seturi de componente, sau oferta variată de produse şi servicii. Alţii, în schimb, s-ar putea să fie atraşi de serviciile financiare. Din acest motiv, modul de operare trebuie să fie foarte personalizat mai degrabă decât procedural. Numai activităţile de birou, contabilitatea, suportul logistic şi financiar pot fi procese complet standardizate. Mai mult, într-o asemenea piaţă apare necesitatea de a colabora strâns cu competitorii în domenii necompetiţionale pentru a evita concurenţa frontală ostilă. Aceasta poate genera costuri suplimentare într-un domeniu deja foarte sensibil la costuri.
Mai mult decât atât, este vital să fim în stare să satisfacem necesităţile clienţilor cu venituri mici, precum cumpărători individuali şi firme mici spre mijlocii. Diferenţa între clienţii cu venituri mici şi mari devine deosebit de importantă în situaţia economică curentă când practic avem două situaţii complet diferite – marile firme suferă cumplit, pe când cele mici şi foarte mici par că nu sunt atinse de loc de furtună. Comet este aici să ajute pe toată lumea să trăiască cu mai puţine calorii, să trăiască pe sponci, printre altele prin reducerea inventarului şi prin externalizarea unor obligatii, cum ar fi aprovizionarea şi administrarea inventarului.
În ce priveşte satisfacerea cererii, experienţa pe care am acumulat-o de-a lungul anilor ne permite să sfătuim clienţii cum să treacă de la achiziţionarea pe bază de preţ pe componentă la cea pe bază de cost total de achiziţie. Costul total de achiziţie include costul componentei, al transportului, stocării şi finanţării, precum şi costul de tranzacţii interne, care este cel mai subestimat dintre factori. Putem reduce costurile prin captarea celui din urmă.

Despre impactul avansului tehnologiei asupra distribuţiei
Tehnologia nu este numai obiectul muncii, dar şi cea mai importantă unealtă de lucru pentru distribuitori. Distribuţia profită dublu de pe urma tehnologiei. Pe de o parte, ea propovăduieşte şi distribuie tehnologia, în special în numele celor care au dezvoltat-o. Pe de altă parte, utilizează tehnologia pentru a alinia operaţiunile şi pentru a-şi mări marja. Ca broker de tipul “de la mulţi la mulţi”, distribuţia are nevoie stringentă de tehnologie pentru a economisi banii clienţilor, ceea ce aduce avantaje competitive. Economisirea în propriul folos este la fel de importantă, pentru că într-un domeniu cu marjă de profit foarte subţire, îmbunătăţirea continuă a eficienţei devine un “modus vivendi”. S-ar putea afirma că impactul cel mai mare al tehnologiei este asupra operaţiunilor interne ale distribuitorului; fără tehnologie, activitatile de distribuţie, aşa cum le cunoaştem astăzi, nu ar putea exista.
Tehnologia ca produs finit pentru distribuţie este de asemenea importantă. Tehnologiile în dezvoltare continuă sunt generatorul cel mai important de cerere pentru pieţele de distribuţie. Ocaziile de vârf pentru distribuţie în anii ce vor veni sunt propulsate de nevoia stringentă a economisirii de energie (vezi caseta), sau sunt stimulate de legislaţie. Tehnologiile în continuă îmbunătăţire fac posibile produsele pentru economisirea energiei (aşa zisele produse verzi), cum ar fi aplicaţiile de iluminare cu eficienţă foarte mare, precum şi produsele mobile pentru reţele de tehnologie wireless. Panourile solare par să fie un alt răspuns eficient la cererea globală pentru un mediu verde.

Comet într-o privire – Produse, Servicii
– Abordarea distribuţiei – multicanal (multichannel)
Vânzări de catalog (Internet, telefon, fax)
Vânzări prin magazine
Vânzări la sediul clientului (active)
– Tipul produselor
Semiconductori
Conectoare
Pasive
Electromecanice
Ansambluri (nivel de placă, în carcase)
Unelte / maşini de asamblare
Consumabile pentru asamblare
Materiale de protecţie la descărcare
electrostatică – ESD
– Ofertă de produse – aproape un milion de produse diferite
– Stocuri în depozit
Volum de componente – aprox. 84 milioane
Valoare totală – mai mult de $3m
– Franşize – peste 60
– Furnizori – peste 100
– Clienţi – aprox. 7.000
– Performanţă de livrare – livrare aceeaşi zi, livrare ziua următoare (în 80% din cazuri)
– Servicii:
Grup de ingineri pentru aplicaţii de domeniu,
FAE (în prezent 5 ingineri)
Suport pentru utilizarea produselor în proiecte
Experiză de sistem
Help desk tehnic
Personal tehnic la vânzări
Suport comercial
Asamblare la nivel de circuit imprimat
Logistică
Servicii de creditare

Alte domenii care fac progrese rapide datorită îmbunătăţirii continue a tehnologiilor sunt cel al echipamentelor medicale, al aplicaţiilor biotehnologice şi al electronicii din domeniul auto. Pe de altă parte, legislaţia în continuă evolutie generează cerere pentru dispozitive de securitate din ce în ce mai sofisticate. În plus, cererea de asemenea dispozitive creşte continuu, deoarece securitatea, ca şi asigurările, nu sunt o achiziţie discreţionară în România.

Oportunităţi de conservare a energiei
– Iluminare – stradală, în birouri, domestică
– Încărcătoare de baterii, surse externe de tensiune
– Calculatoare personale (desktop-uri, laptop-uri); monitoare
– Electronică de consum – televizoare, radiouri de maşină
– Electrocasnice – frigidere, congelatoare, maşini de spălat vase, maşini de spălat
– Boilere – cu gaz/cu petrol/electrice
– Echipamente de prelucrarea imaginii – copiatoare, faxuri, imprimante, scanere, dispozitive multifuncţionale
– Echipamente comerciale – congelatoare, frigidere, vitrine frigorifice, automate
– Echipamente rezidenţiale – de aer condiţionat, instalaţii de ventilare
– Motoare electrice, pompe de apă, circularea aerului în clădiri, ventilatoare de aerisire.
(Sursă: EE Times)

În perioda aceasta, aplicaţiile cele mai importante sunt sistemele de iluminare pe bază de LED-uri, blocuri electronice de economisire a energiei, surse de putere de înaltă eficienţă şi dispecerizarea parcului de vehicule. Dintre aplicaţiile menţionate, promovarea LED-urilor de înaltă luminozitate (HB-LED) necesită o serie de ingrediente speciale: cunoştinţe tehnice de specialitate (inginerii FAE ai Comet acţionează ca “iluminatorii” regiunii), recunoaşterea faptului că HB-LED-urile nu sunt componente de sine stătătoare (pentru fiecare dolar de HB-LED, sistemul necesită 3 până la 5 dolari de alte componente), şi o doză masivă de răbdare de vreme ce adoptarea acestor tehnologii avansează cu viteza gheţarului. Această tehnologie trebuie încă să demonstreze că poate aduce avantaje în ceea ce priveşte lumeni pe dolar instalat, deoarece tehnologia HB-LED este concurată acerb de iluminarea de tip HID, de iluminarea cu vapori de mercur şi de cea cu sodiu. Ca să facă lucrurile şi mai dificile, pieţele de iluminare de înaltă eficienţă au fost invadate de nenumărate tehnologii şi deci mai multe soluţii, ceea ce face aproape imposibilă selectarea în cunoştinţă de cauză. Cum nu este foarte clar cine va (vor) fi câştigător(i), cel mai bine este să le promovezi pe toate şi să aştepţi ca procesul de selecţie să se facă natural. Noi ne concentrăm eforturile asupra acesteia şi asupra altor tehnologii importante investind în şcolarizări tehnice şi oferind proiecte de referinţă, care sunt foarte apreciate de clienţii noştri.
Frecvenţa cu care se dezvoltă noi aplicaţii wireless creşte odată cu trecera timpului. Reţeaua celulară de comunicaţii (GSM, GPRS) este folosită din ce în ce mai mult nu doar pentru telefonie mobilă ci şi pentru alte aplicaţii cum ar fi control flotă. Partea de poziţionare şi ghidare pentru acest tip de aplicaţii foloseşte reţeaua GPS. Pe nivelul WPAN (wireless personal area network), Bluetooth este folosit pentru comunicarea între dispozitivele wireless personale pe când ZigBee, varianta mai simplă şi mai ieftină, este folosită în mod principal pentru aplicaţii industriale. Comet nu numai că distribuie componentele discrete de la mai mulţi producători, dar a şi dezvoltat proiecte de referinţă pentru majoritatea aplicaţiilor din acest domeniu. De asemenea, avem experienţa comunicării directe cu producătorii în domeniul aplicaţiilor wireless şi de poziţionare.
Si să nu uităm că tehnologia îi permite distribuitorului să activeze pe post de canal de transfer al informaţiilor între furnizor şi client în ambele direcţii; Internet-ul a fost adoptat ca principal mijloc de comunicare.

Despre viitorul Comet România
În mod simplu şi concis – Comet România va rămâne total dedicată clienţilor şi pieţelor româneşti. Intenţiile noastre pentru viitorul apropiat sunt o nouă pagină Web care să dea clienţilor posibilităţi de căutare mai bune, mai simple şi mai intuitive precum şi o experienţă îmbunătăţită. Pe termen lung, intenţionăm să îmbunătăţim serviciile existente şi să adăugăm noi servicii care sprijină capacitatea noastră de generare a cererii. Practic, acestea sunt modalităţile cele mai bune de a sprijini inginerul român.

Despre “concluzii finale”
Pot să-mi imaginez foarte bine ce vom simţi cu toţii când vom fi depăşit toată această criza economică. Cel mai important lucru este că vom avea o lume cu totul diferită, atât în sens real cât şi figurat. De aceea Comet trebuie să se pregătească pentru acea lume care va fi radical diferită de cea pe care o cunoaştem. Strategiile pe care le punem la punct pentru “noua lume minunată” vor avea grijă ca firma Comet România să rămână în mod definitiv competitivă şi să-şi mărească aportul la dezvoltarea pieţei din Romania.
Gândind pe termen lung, Comet România trebuie să devină şi din ce în ce mai profitabilă. Vom realiza aceasta sprijinind şi ghidând piaţa românească de design electronic cu toată ştiinţa, experienţa si expertiza noastră. Dezvoltarea locală de cerere ne va asigura marja crescută de care avem nevoie pentru a deveni mai profitabili. Concluzia este că suntem conştienţi că judecătorii supremi pentru tot ceea ce facem sunt inginerii români; ei, în general clienţii noştri, ne vor vota şi nota cu portmoneul lor.
Vă dorim mult succes!

Contact
COMET ELECTRONICS
Bucureşti, Sector 2, Str. Grigore Ionescu Nr. 94, Bloc T7B – Parter,
Tel: (021) 243 20 90, Fax: (021) 243 40 90
E-mail: office@comet.srl.ro
www.comet.srl.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

  • Folosim datele dumneavoastră cu caracter personal NUMAI pentru a răspunde comentariilor/solicitărilor dumneavoastră.
  • Pentru a primi raspunsuri adecvate solicitărilor dumneavoastră, este posibil să transferăm adresa de email și numele dumneavoastră către autorul articolului.
  • Pentru mai multe informații privind politica noastră de confidențialitate și de prelucrare a datelor cu caracter personal, accesați link-ul Politica de prelucrare a datelor (GDPR) si Cookie-uri.
  • Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la modul în care noi prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, puteți contacta responsabilul nostru cu protecția datelor la adresa de email: gdpr@esp2000.ro
  • Abonați-vă la newsletter-ul revistei noastre