Firma ELECTRA finalizează programul de instruire cu fonduri nerambursabile PHARE

26 IANUARIE 2009

Firma ELECTRA S.R.L. din Iaşi, producător de echipamente electronice, finalizează în decembrie 2008 la sediul firmei un proiect Phare cu tema “Valorificarea oamenilor prin instruire” pentru angajaţii proprii. Valoare proiectului a fost de 57.866 Euro, din care 45.714 Euro reprezintă suma finanţată de la Autoritatea Contractantă, iar 12.152 Euro este contribuţia proprie a firmei ELECTRA. Partenerul principal al proiectului este S.C. CODECS S.A. Bucureşti.
Obiectivul general al proiectului este:
Promovarea învăţării continue în vederea valorificării, îmbunătăţirii calităţii resurselor umane din industria electronică şi a creşterii competitivităţii forţei de muncă şi implicit a potenţialului economic specific Regiunii de Nord-Est.
Obiectivul specific al proiectului este:
Creşterea competitivităţii şi adaptabilităţii personalului direct productiv din cadrul SC ELECTRA SRL în scopul armonizării eficiente cu cerinţele pieţei interne şi externe.
Rezultatele proiectului PHARE / 2005 /017-553.04.02.02.01.103 sunt următoarele:
– 1 program complex de instruire tehnică specifică pentru personalul direct productiv din secţia Electronic şi Circuite Imprimate format din 4 sesiuni de instruire tehnică;
– 1 program complex de instruire pentru managementul de vârf şi cel mediu al SC ELECTRA SRL în domeniile: comunicare, negociere, vânzări, finanţe pentru non-finanţişti, şi realizarea unei planificări strategice anuale pentru anul 2009;
– 27 de angajaţi ai SC ELECTRA SRL instruiţi în domenii economice şi de comunicare;
Cel puţin 70 de angajaţi ai SC ELECTRA SRL instruiţi în domeniile electronică şi circuite imprimate;
– Echipamente achiziţionate:1 copiator alb-negru, 1 televizor LCD, 4 sisteme de calcul (calculator, monitor LCD+imprimanta) şi software aferent;
– Mijloace de diseminare a informaţiilor cu privire la proiect: 300 mape de prezentare a proiectului, 300 de broşuri de prezentare a proiectului, 200 de pliante de promovare proiect, 1 conferinţă de presă, 2 comunicate de presă în mass-media locală şi regională, 1 pagină de prezentare a proiectului pe pagina www.electra.ro.
Valoarea adăugată a proiectului constă în următoarele:
– Promovează principiul tehnologiei LEAD – FREE din cadrul Directivei Europene RoHS (Restriction of Hazardous Substances);
– Sprijină principiile unei dezvoltări economice durabile a organizaţiei prin formarea profesională continuă a propriilor angajaţi;
– Promovează capacitatea de adaptare a întreprinderilor şi a angajaţilor proprii în condiţiile noilor cerinţe ale pieţei unice europene;
– Dezvoltă parteneriate în vederea Formării Profesionale Continue, acţiune prevazută în cadrul Strategiei de Formare Profesională Continuă 2005 – 2010 a României;
– Susţinerea conceptului de “organizaţie care învaţă”, care consideră calitatea drept un concept evolutiv, ce se modifică pe măsura schimbărilor.
Persoană de contact: Irina Chirilă, Manager de proiect,
tel. 0232-214370, fax: 0232-232830, office@electra.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

  • Folosim datele dumneavoastră cu caracter personal NUMAI pentru a răspunde comentariilor/solicitărilor dumneavoastră.
  • Pentru a primi raspunsuri adecvate solicitărilor dumneavoastră, este posibil să transferăm adresa de email și numele dumneavoastră către autorul articolului.
  • Pentru mai multe informații privind politica noastră de confidențialitate și de prelucrare a datelor cu caracter personal, accesați link-ul Politica de prelucrare a datelor (GDPR) si Cookie-uri.
  • Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la modul în care noi prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, puteți contacta responsabilul nostru cu protecția datelor la adresa de email: gdpr@esp2000.ro
  • Abonați-vă la newsletter-ul revistei noastre