Corpuri de iluminat stradale cu LED-uri perspective strălucitoare

26 IANUARIE 2009

De ce a luat Rutronik decizia fundamentală de a se adresa pieţei iluminatului stradal?
Pe de o parte, subiectul iluminatului stradal – în mod special în privinţa mediului înconjurător şi eficienţei energiei – joacă un rol din ce în ce mai mare în întreaga lume. Astfel, până în 2010/2011, în concordanţă cu Directiva EUP (Energy-using Products), lămpile cu vapori de mercur sub presiune nu vor mai purta marcajul CE din cauza eficienţei lor relativ reduse. Odată cu această directivă, punerea în circulaţie a acestor lămpi nu va mai fi permisă în Uniunea Europeană.
Mai mult, lămpile cu vapori de sodiu sub presiune şi lămpile cu vapori de halogen sub presiune vor constitui de asemenea subiectul unei comparaţii măsurabile concret. Corelaţia directă dintre puterea nominală a lămpii şi eficienţa lămpii va fi determinantă.
Vechile lămpi stradale care încă mai există vor trebui astfel înlocuite de către altele mai eficiente în viitorul apropiat. Dezvoltarea soluţiilor hi-tech cu LED-uri se adaptează la această mişcare şi va servi un segment din ce în ce mai mare al acestei pieţe.
Acesta este motivul pentru care noi, ca unul dintre cei mai mari distribuitori de componente optoelectronice din Europa, am început să ne adresăm acestei pieţe complet noi dintr-o fază foarte timpurie a dezvoltării tehnologiei cu LED-uri. Gândiţi-vă la faptul că această piaţă cu totul nouă aduce de asemenea cu sine o nouă structură de consumatori care este obişnuită să accepte înlocuiri cu bătaie lungă sau contracte generale de mentenanţă. Aici, cu soluţii de tipul LED-urilor, am putea introduce sub o formă sau alta incertitudini în ecuaţie…

La ce incertitudini vă referiţi, mai exact?
În timp ce materialele fluorescente au fost lăsate la o parte când s-a pus cel puţin problema duratei lungi de viaţă, într-o măsură foarte mare, în ceea ce priveşte tehnologiile de ultimă oră s-a folosit o tehnologie care şi-a dovedit eficacitatea în mod constant. Prin folosirea lămpilor cu LED-uri ne putem aştepta aşadar la o situaţie exact opusă: componentele LED sunt – în condiţiile unei răciri corespunzătoare – remarcabile atunci când este vorba despre durata de viaţă, dar nivelul ridicat al progresului tehnologic nu ajută la luarea deciziei cu privire la momentul oportun de trecere la iluminarea cu LED-uri. Cu siguranţă nu vă doriţi să realizaţi peste vreo doi ani că aţi achiziţionat o tehnologie care pe termen lung este deja “învechită”.
Suplimentar, pachetul complet pe bază de LED-uri, de la protecţia superioară împotriva deteriorărilor, până la opţiunea de iluminare scăzută, atribuie cerinţe variate factorilor de decizie aflaţi în poziţii cu responsabilitate.

Felicitări! Deja aţi reuşit să câştigaţi un proiect în domeniul iluminatului stradal.
Vă mulţumim. De fapt, după un număr însemnat de succese înregistrate cu corpurile de iluminat de interior şi cele de design, ne-am îndreptat către sectorul celor de exterior. Împreună cu producătorul Everlight, implementăm un proiect iniţial de iluminat stradal în Remchingen în apropiere de Karlsruhe (Germania). Aici, termenii de referinţă vor apărea odată cu o nouă cale de abordare împreună cu proiectanţii municipali. Toate părţile implicate, client, producător şi noi ca distribuitor, suntem foarte fericite cu modul de derulare a acestui proiect.
Datorită cerinţei ca înălţimea spotului mobil să fie peste şase metri, cerinţă aflată în discuţie încă din faza preliminară a proiectului, producătorul ales a fost Everlight. Trebuie să înţelegeţi faptul că odată cu “Dolphin”, Everlight oferă un produs puternic cu un flux luminos total de peste 7000 lumeni.

Ar fi existat şi alte opţiuni în afară de cele pe care le-aţi implementat în proiectul actual? Dacă da, vă rog să descrieţi avantajele soluţiei puse în practică în raport cu cea respinsă.
Iniţial, ideile evidente ale proiectanţilor municipali se îndreptau către materialele fluorescente convenţionale. La o primă vedere, acestea oferă avantaje clare de a fi “încercate şi testate cu rezultate bune”. Desigur, una dintre primele întrebări s-a referit la cantitatea de energie care ar putea fi economisită prin utilizarea tehnologiei noastre în comparaţie cu design-ul tradiţional.
Cu toate acestea, în cursul discuţiilor s-a ajuns progresiv la înţelegerea faptului că analizarea situaţiei dintr-o perspectivă globală ar constitui în fapt abordarea profitabilă.
Această tehnologie prezintă avantaje cum ar fi absenţa costurilor de mentenanţă, posibilitatea reducerii intensităţii luminii cu consecinţa reducerii costului energiei, robusteţea şi, în acelaşi context, rezistenţa împotriva vandalilor.
Acestea reprezintă cu siguranţă puncte pe care oamenii preferă să le aducă în discuţie în situaţii de acest fel sau similare.
Totuşi, utilizând exemplul privind reducerea intensităţii luminii cu referire la tehnicile anterioare privind optimizarea costurilor, permiteţi-mi să demonstrez cât de important este fiecare dintre punctele menţionate mai sus.
Tehnologiile convenţionale nu oferă această posibilitate. Deseori sunt utilizate două materiale fluorescente pentru a răspunde acestei situaţii; asta înseamnă că este posibilă o reducere de 50 sau 100 procente.
Mergând pe această idee, pe timpul nopţii se practică o întrerupere parţială sau totală a iluminatului, pentru a economisi energie. Într-o primă etapă întreruperea parţială, metodă frecvent utilizată, pare rezonabilă, dar, după o analiză atentă se dovedeşte a fi o alternativă riscantă deoarece se produc efecte brutale de tipul lumină-întuneric, la care ochiul uman întâmpină greutăţi de adaptare.
Acesta este, în plus, unul dintre motivele principale pentru care 50% dintre toate accidentele fatale au loc pe timpul nopţii, deşi numai 25% din numărul total de kilometri parcurşi pe drumuri se încadrează în acest interval.
Marcus Oechsle – Rutronik.
www.rutronik.com

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

  • Folosim datele dumneavoastră cu caracter personal NUMAI pentru a răspunde comentariilor/solicitărilor dumneavoastră.
  • Pentru a primi raspunsuri adecvate solicitărilor dumneavoastră, este posibil să transferăm adresa de email și numele dumneavoastră către autorul articolului.
  • Pentru mai multe informații privind politica noastră de confidențialitate și de prelucrare a datelor cu caracter personal, accesați link-ul Politica de prelucrare a datelor (GDPR) si Cookie-uri.
  • Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la modul în care noi prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, puteți contacta responsabilul nostru cu protecția datelor la adresa de email: gdpr@esp2000.ro
  • Abonați-vă la newsletter-ul revistei noastre