Autoidentificare rapidă cu sisteme RFID

23 DECEMBRIE 2008

Pe măsură ce sistemele logistice devin mai complexe, cerinţele privind transparenţa informaţiilor despre produse devin tot mai ridicate. În acest context, integrarea tehnologiei RFID oferă premizele pentru optimizarea şi controlul proceselor de producţie, permiţând identificarea rapidă şi transparentă a produselor în toate etapele de fabricaţie. Fiecare produs poate fi localizat cu exactitate în orice moment de timp, fiind disponibile informaţii despre stadiul actual al acestuia precum şi istoricul său. Astfel, un management eficient al sistemelor logistice presupune detectarea corectă şi rapidă a produselor precum şi cunoaşterea informaţiilor legate de fluxul tehnologic.
Soluţiile RFID oferite de SICK pentru autoidentificare rapidă se bazează pe două sisteme principale: RFI641 (UHF) şi RFI341 (HF), acestea reprezentând interogatoare ce prelucrează informaţiile primite de la antene precum RFA641. Aceste antene primesc semnal de la dispozitive de recepţie/emisie automată (transponder RFT661) dispuse pe fiecare produs ce se doreşte a fi identificat. Dispozitivele de recepţie/emisie au proprietatea că răspund când sunt interogate. Fiecare produs poate avea propriul cod de identificare, având în acest fel disponibile în orice moment informaţii legate de acesta.

RFI641 UHF
Dispozitivul de interogare RFI641 defineşte noi standarde în procesele de Auto-ID ce utilizează RFID. Prin combinarea dintre un hardware eficient şi software inteligent, RFI641 poate fi instalat practic oriunde. Domeniul mare de citire, viteza mare de citire şi transferul rapid al datelor fac ca RFI641 să achiziţioneze în acelaşi timp informaţii de la numeroase dispozitive de recepţie/emisie pasive aplicate pe diverse obiecte sau colete. Conceptul modular permite instalarea flexibilă şi economică a RFI641 în sisteme PLC sau SCM/ERP.
Caracteristici (selectiv): până la 4 antene conectabile, 2 interfeţe de date (Ethernet şi RS232), I/O digitale programabile, domeniu larg al tensiunii de alimentare, domeniu larg al temperaturii de operare.

RFA641-3440
RFA641-3440 este o antenă UHF multifuncţională. Gama mare de frecvenţe permite utilizarea în Europa, USA şi alte ţări. Ea este ideală pentru utilizare in aplicaţii industriale şi de logistică. Designul compact conduce la o instalare rapidă şi flexibilă.

RFT661-4654
RFT661-4654 este o etichetă de citire/scriere compatibilă 18000-6C şi EPC Clasă Gen2. Ea este caracterizată de un corp complet capsulat, fiind ideală pentru utilizare în aplicaţii industriale şi de logistică.
RFT661-4654 a fost special dezvoltat pentru montare pe suprafeţe metalice. Unităţile de încărcare precum: cutii metalice, cabine de transportoare, cărucioare şi containere pot fi cu uşurinţă identificate atunci când sunt echipate cu RFT661-4654.

Aplicaţii de identificare RFID
Firma Aurocon Romania vă oferă sprijinul la proiectarea şi implementarea unor soluţii particulare optime pentru aplicaţiile dumneavoastră. Aurocon a dezvoltat şi implementat ca integrator soluţii de identificare RFID a sistemelor de transport. Una dintre aplicaţiile dezvoltate constă din identificarea dispozitivelor de transport. Fiecare transportor dispune de un dispozitiv etichetă de recepţie/emisie cu un ID unic. Sunt utilizate 2 antene SICK RFA641. Una dintre antene este plasată la intrarea în incinta monitorizată şi are rolul de a identifica transportorul permiţându-i accesul şi înregistrând data şi ora la care s-a făcut intrarea. Cealaltă antenă este dispusă la ieşirea din incintă, înregistrând de asemenea data şi ora la care s-a efectuat părăsirea incintei şi permiţând ieşirea transportorului.
Comunicaţia datelor de la antene este gestionată de dispozitivul de interogare SICK RFI641, înregistrările acestor date fiind incluse într-o bază de date. Pe un echipament server se instalează o aplicaţie Web, cu scopul de a oferi accesul mai multor utilizatori în acelaşi timp la informaţiile stocate în baza de date. Interfaţa este accesată prin intermediul unui simplu browser de internet. Datele salvate pe dispozitivul de interogare se citesc periodic în mod automat sau manual, fiind transferate în baza de date.
Prin interfaţa aplicaţiei Web se pot gestiona etichetele de identificare (tag) utilizate în cadrul sistemului, pot fi programaţi anumiţi parametri ai aplicaţiei şi pot fi generate rapoarte. Etichetele pot fi adăugate, şterse sau modificate. Fiecărei etichete i se poate atribui un nume, o anumită antenă sau, la nevoie, poate fi declarată inactivă (în situaţia în care anumite etichete sunt păstrate ca rezervă).
După dorinţă rapoartele pot fi generate şi în format Excel cu filtre după o anumită perioadă, după antenă sau după eticheta de identificare. Rapoartele conţin data şi ora înregistrării evenimentului, antena la care s-a produs evenimentul, timpul de staţionare al transportorului.
www.compec.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

  • Folosim datele dumneavoastră cu caracter personal NUMAI pentru a răspunde comentariilor/solicitărilor dumneavoastră.
  • Pentru a primi raspunsuri adecvate solicitărilor dumneavoastră, este posibil să transferăm adresa de email și numele dumneavoastră către autorul articolului.
  • Pentru mai multe informații privind politica noastră de confidențialitate și de prelucrare a datelor cu caracter personal, accesați link-ul Politica de prelucrare a datelor (GDPR) si Cookie-uri.
  • Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la modul în care noi prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, puteți contacta responsabilul nostru cu protecția datelor la adresa de email: gdpr@esp2000.ro
  • Abonați-vă la newsletter-ul revistei noastre