Reducerea costurilor cu ajutorul auditurilor energetic

25 AUGUST 2008

“Utilizarea energiei în mod eficient este din nou la modă”, spune Paul Twite, referindu-se la costul mare al energiei. Twite este inginer energetician, certificat Nivel II în termoviziune şi coproprietar al unei companii de consultanţă şi service (24-7 Power) pentru acest domeniu, ajutându-şi clienţii să descopere şi să remedieze problemele de natură electrică şi energetică. “24-7 Power” face de asemenea, şi service complet pentru producătorii instrumentelor utilizate de Twite în auditurile energetice. Twite utilizează o metodă în trei paşi pentru a ajuta o companie să micşoreze costurile energetice. Având instrumente şi cunoştinţe adecvate, compania dumneavoastră poate urma acelaşi proces utilizând propriul personal. Iată cum funcţionează:

Pasul 1: Bilanţul energetic
Acest pas se compune din trei părţi:
1) Trecerea în revistă a facturilor de energie;
2) Utilizarea camerelor de termoviziune pentru a scana sistemele electrice, mecanice, de proces, încălzire, ventilaţie şi aer condiţionat precum şi izolaţia cladirii;
3) Monitorizarea consumului de energie, a calităţii energiei, a factorului de putere precum şi alte aspecte relevante în utilizarea energiei.
Verificarea costurilor energetice vă dezvăluie, pe lângă costurile normale de energie, şi orice penalitate indusă de o funcţionare anormală (inclusiv în ceea ce priveşte factorul de putere). Toate aceste cheltuieli cumulate dar şi individual necesită o urmărire îndeaproape pentru a confirma exactitatea măsurărilor realizate de către furnizorul de energie, adică faptul că plăteşti exact cât consumi fără diverse penalizări.
Scanarea sistemelor electrice, mecanice şi HVAC utilizând termoviziunea poate dezvălui circuite supraîncărcate sau dezechilibrate, conexiuni proaste, motoare supraîncălzite în echipamentele HVAC, guri de aerisire defecte sau orice anomalie care ar putea fi generate de o utilizare ineficientă a energiei.
Pentru aceasta Twite are o serie de instrumente pentru efectuarea unui audit energetic.
“În mod normal, am la mine un cărucior încărcat cu instrumente şi echipament de protecţie”.
“Instrumente înseamnă camera de termoviziune, înregistrator trifazat pentru calitatea energiei, echipament pentru analiza vibraţiilor, echipament de ascultare cu ultrasunete şi un multimetru digital cu autoscalare. Când detectez cu camera de termoviziune o potenţială problemă, am mai multe posibilităţi de a verifica această problemă.”
În urma identificării unor anomalii cu ajutorul camerei de termoviziune, următorul pas este monitorizarea consumului de energie, a calităţii acesteia şi a factorului de putere. Un instrument adecvat poate identifica, de asemenea, armonici şi întreruperi care pot afecta performanţele echipamentelor alimentate.
În plus, se pot măsura valorile de vârf şi factorul de putere. Twite subliniază că primul pas în auditul energetic reprezintă doar colectare de date din facturile (costurile) de energie, camera de termoviziune şi celelalte aparate de măsură, urmată apoi de o concatenare a acestor date pentru interpretarea ulterioară.
“Scopul primului pas al unui audit energetic, este să furnizeze o situaţie completă referitoare la tot ce ţine de energie din care să reiasă răspunsul la întrebarea: Unde se consumă atâta energie?”

Pasul 2: Analiza şi identificarea problemelor
În acest al doilea pas al auditului, Twite analizează datele obţinute la pasul 1, practic punându-şi întrebări de genul: Există vreun circuit supraîncărcat? Există vreo conexiune proastă (slabă, corodată)? Există vreun dezechilibru între faze? De ce este acel circuit supraîncărcat? Oare acel motor se supraîncălzeşte din cauza unui aliniament prost, o problemă de ungere sau a unui rulment defect?
De cele mai multe ori, auditorul trebuie să privească imaginea de ansamblu: Ce proces este deservit de acest circuit? Dar procesul care cauzează apariţia problemelor de factor de putere sau a valorilor de vârf?
De asemenea, în acest moment, auditorul trebuie să afle detalii despre vechimea şi eficienţa sistemului de iluminare, sistemelor HVAC, motoare şi dispozitive acţionate electric precum şi alte echipamente şi sisteme.
Twite adaugă: “trecând în revistă datele de pe echipament sau realizând măsurări în punctele de sarcină sau verificând cu camera de termoviziune existenţa unor “puncte fierbinţi” sau, şi mai bine, o combinaţie a celor trei acţiuni puteţi obţine o situaţie clară despre vechimea echipamentelor. Reducerea costurilor cu ajutorul auditurilor energetice
Uneori cea mai rapidă soluţie de a economisi energia este să se înlocuiască echipamentul îmbătrânit, ineficient cu versiuni noi mai performante”.

Pasul 3: Propuneri şi prioritizarea soluţiilor
Al treilea pas nu este practic parte din audit. El constă în soluţii inginereşti pentru problemele descoperite la primii doi paşi.
Twite spune că “în pasul 3, încerc să pun la cale diferite strategii pentru micşorarea costurilor energetice”.
“Pentru a fi eficient în acest pas este absolut necesară existenţa unei experienţe sau a unei construcţii inginereşti sau măcar ca persoana care este implicată în acest pas să aibă destulă experienţă în energetică. Trebuie să înţelegi ce afectează costurile energetice.”
După acest moment, sunt propuse mai multe soluţii pentru micşorarea costurilor energetice şi apoi se stabileşte prioritatea acestora.
Există cel puţin trei lucruri care pot fi făcute pentru a obţine acest lucru:
1) Ajustarea proceselor;
2) Repararea echipamentelor defecte;
3) Înlocuirea sistemelor şi echipamentelor ineficiente.
Ajustarea proceselor este de obicei cea mai rapidă metodă pentru a elimina un consum nejustificat şi a unor penalizări de factor de putere.
Repararea echipamentelor defecte trebuie să provină din listarea problemelor descoperite prin analizele de termoviziune în sistemele de distribuţie electrice. Astfel de probleme pot fi conexiuni slabe sau corodate, dezechilibre de fază sau izolaţie deteriorată. Similar, dezaliniamentul la un motor poate fi indicat de supraîncălzirea acestuia. Echipamentele cu aliniere cu laser pot surmonta această problemă. În unele cazuri, un rulment cu ungere insuficientă, poate cauza o funcţionare a motorului la o temperatură mai mare şi astfel să utilizeze mai multă energie. În acest caz, simpla ungere a rulmentului poate scădea dramatic temperatura făcând astfel motorul să lucreze în plină sarcină.
Bineînţeles, reparaţiile prioritare sunt cele care pot cauza întreruperea producţiei urmate de cele cu cost mic de reparare şi/sau amortizare rapidă a cheltuielii. Twite subliniază că, de exemplu, problemele de izolaţie a clădirilor (cu excepţia unor probleme la acoperiş) au un timp de amortizare relativ mare. Astfel că în mod normal acestea vor avea o prioritate scăzută. Faţă de, să zicem, instalarea unor capacitoare pentru corecţia factorului de putere.
Înlocuirea sistemelor şi echipamentelor ineficiente implică mai mult decât coborârea valorilor de vârf. Deseori, în urma unui audit, Twite recomandă înlocuirea sistemelor de iluminare ineficiente cu unele noi, performante, lucru care oferă o amortizare rapidă (în cele mai multe cazuri perioada de amortizare este mai mică de 1 an).
O altă recomandare pentru clienţii săi este aceea de a înlocui motoarele vechi, chiar dacă acestea funcţionează perfect (motoare vechi de câteva zeci de ani), deoarece motoarele noi au un consum mult mai mic de energie.

Ing. Adrian HÃLÃNGÃU
SC RONEXPRIM SRL
Str Cotiturii, nr 5, sector 1, 010885 Bucureşti
Tel: 021/314 3599, 8, 7
Fax: 021/313 6244
ah@ronexprim.com
www.aparate-masura-control.ro;
www.ronexprim.com

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

  • Folosim datele dumneavoastră cu caracter personal NUMAI pentru a răspunde comentariilor/solicitărilor dumneavoastră.
  • Pentru a primi raspunsuri adecvate solicitărilor dumneavoastră, este posibil să transferăm adresa de email și numele dumneavoastră către autorul articolului.
  • Pentru mai multe informații privind politica noastră de confidențialitate și de prelucrare a datelor cu caracter personal, accesați link-ul Politica de prelucrare a datelor (GDPR) si Cookie-uri.
  • Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la modul în care noi prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, puteți contacta responsabilul nostru cu protecția datelor la adresa de email: gdpr@esp2000.ro
  • Abonați-vă la newsletter-ul revistei noastre