TIPS ‘N TRICKS

27 MARTIE 2008

TIP 1. – Consideraţii şi proceduri tipice pentru comanda display-urilor LCD particularizate
1. Trebuie luată în considerare ce informaţie utilă este necesar să fie afişată pe un LCD şi combinaţia de text alfanumeric şi semne particulare necesare.
2. Trebuie determinat mediul în care LCD-ul va opera. Tensiunile de lucru şi temperaturile pot avea o mare influenţă asupra contrastului LCD şi limitează potenţial tipul de LCD care poate fi utilizat.
3. Se determină numărul de segmente necesar pentru realizarea ecranului dorit pe LCD şi matricea LCD necesară cu microcontrolerele PIC® LCD potrivite.
4. Se va creea o schiţă/schema mecanică şi descrierea scrisă a LCD-ului particularizat urmărindu-se înţelegerea semnificaţiei pinilor pentru display. (definiţia pinilor este cel mai bine dată producătorului datorită constrângerilor de trasare a electrozilor segmentelor şi liniilor comune)
5. Schiţa propusă a LCD şi descrierea vor fi trimise pentru o cerere de ofertă la cel puţin 3 furnizori pentru a determina preţul, termenele de livrare şi calitatea.
– 5.1 Se vor lua în considerare costul total NRE, preţ pe unitate, precum şi orice alte taxe de parametrizare.
– 5.2 Alocaţi un minim de 2 săptămâni pentru desenele mecanice, semnificaţia pinilor şi verificări.
6. Solicitaţi construirea unui prototip LCD minim iniţial pentru a vă asigura de dezvoltarea corectă a LCD şi funcţionarea corespunzătoare pentru aplicaţia ţintă.
– 6.1 Alocaţi tipic 4-6 săptămâni pentru furnizarea prototipului LCD iniţial şi aprobarea finală a desenelor mecanice si semnificaţiei pinilor.
7. Cu ajutorul prototipului de LCD, confirmaţi funcţionalitatea înainte de aprobarea finală şi începerea producţiei de LCD.
Notă: Asiguraţi-vă de păstrarea copiilor tuturor materialelor transferate între părţile implicate, precum schiţe iniţiale, desene, semnificaţii pini etc.

TIP 2. – LCD PIC® Microcontroler – Tabel Segment/Pixel
Acest tabel matrice de segmente arată că dispozitivele Microchip LCD cu 80 de pini pot comanda până la 4 linii comune şi 48 de segmente (192 pixeli), dispozitivele pe 64 de pini pot comanda până la 32 de segmente (128 pixeli), dispozitivele pe 40/44-pini pot comanda până la 22 de segmente (96 pixeli) şi dispozitivele pe 28 de pini pot comanda 14 segmente (60 pixeli).

TIP 3. – Circuit cu rezistenţe pentru curenţi mici
Tensiunile de polarizare sunt generate prin utilizarea unui circuit cu rezistenţe externe. Deoarece acest şir este conectat între VDD şi VSS, prin rezistenţă va trece un curent invers proporţional cu valoarea acesteia. Cu alte cuvinte, cu cât mai mare este valoarea rezistenţei, cu atât mai mic va fi curentul prin rezistenţe. Dacă sunt utilizate rezistenţe de 10K şi VDD = 5V, prin circuitul cu rezistenţe va trece continuu un curent de 166mA. Este mult curent pentru aplicaţii alimentate de la baterii. Cum să maximizăm rezistenţa fără a afecta calitatea display-ului? Analiza câtorva circuite de bază ne poate ajuta să determinăm cât de mult putem creşte mărimea rezistenţei în circuit. Modulul LCD este la bază un multiplexor analogic care conectează alternativ tensiunile LCD la diferiţi pini de segmente şi căi comune care sunt conectate la pixelii LCD. Pixelii LCD pot fi modelaţi ca un condensator. Fiecare punct de conectare pe circuitul cu rezistenţe poate fi modelat ca un circuit echivalent Thevenin.
Rezistenţa Thevenin este 0 pentru VLCD3 şi VLCD0, astfel încât să analizăm cele două cazuri în care valoarea este diferită de zero, VLCD2 şi VLCD1. Circuitul poate fi simplificat după cum este prezentat în figura 3-2. RSW este rezistenţa segmentului. Tensiunea Thevenin este egală fie cu 2/3 VDD sau 1/3 VDD de exemplu când rezistenţa Thevenin este diferită de 0.
Rezistenţa Thevenin este egală cu rezistenţa în paralel a părţii superioare şi inferioare a circuitului cu rezistenţe. Vedeţi figura 3-1. După cum se poate observa în Figura 3-1, comanda unui singur pixel poate fi modelată ca un circuit RC, în care tensiunile comută de la 0V la VLCD2. Pentru microcontrolerele LCD PIC, pot fi estimate rezistenţele circuitelor de comutaţie pentru segmente şi linii comune la aproximativ 4,7K şi 0,4K. Vedeţi Figura 3-3. Figura 3-4 indică faptul că timpul necesar pentru ca tensiunea prin pixel să treacă de la 0 la VTH va depinde de capacitatea pixelului şi de rezistenţa totală, din care rezistenţa Thevenin a circuitului cu rezistenţe formează partea cea mai importantă. Răspunsul treaptă al tensiunii prin pixel corespunde următoarei ecuaţii:
Prin analiza ecuaţiei se poate vedea că va dura un timp egal cu 4 constante de timp pentru ca tensiunea pe pixel să ajungă la 98% din tensiunea de polarizare. Vedeţi Figura 3-5.
Acum trebuie estimată capacitatea. Capacitatea este proporţională cu aria pixelului. Se poate măsura aria pixelului şi se poate estima capacitatea după cum se poate observa în Ecuaţia 3-2. Evident, un display mai mare, precum un ceas de perete digital, va avea un pixel mai mare şi capacitate mai mare.
Se doreşte ca valoarea constantei de timp să fie mult mai mică decât perioada formei de undă LCD, astfel încât rotunjirea formei de undă LCD să fie minimizată. Dacă se doreşte ca RC să fie egală cu 100mS, atunci rezistenţa totală poate fi calculată după cum este arătat în ecuaţia 3-3.
Rezistenţa circuitului de comutaţie din modulul LCD este foarte mică comparativ cu rezistenţa determinată, astfel că rezistenţa Thevenin a circuitului cu rezistente la VLCD2 şi VLCD1 poate fi tratată la fel ca RTOTAL. Se poate apoi calcula valoarea pentru R care va da rezistenţa Thevenin corectă.
Acum poate fi calculat curentul prin circuitul cu rezistenţe dacă folosim rezistenţe de 3,3 mW.
Prin utilizarea acestui procedeu se poate estima dimensiunea maximă a circuitului cu rezistenţe şi se va reduce drastic consumul energetic pentru aplicaţiile LCD. Nu trebuie uitat să fie analizat display-ul în condiţiile de operare ale produsului (temperatură, tensiune şi umiditate) pentru a se asigura contrastul şi calitatea display-ului.
www.microchip.com

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

  • Folosim datele dumneavoastră cu caracter personal NUMAI pentru a răspunde comentariilor/solicitărilor dumneavoastră.
  • Pentru a primi raspunsuri adecvate solicitărilor dumneavoastră, este posibil să transferăm adresa de email și numele dumneavoastră către autorul articolului.
  • Pentru mai multe informații privind politica noastră de confidențialitate și de prelucrare a datelor cu caracter personal, accesați link-ul Politica de prelucrare a datelor (GDPR) si Cookie-uri.
  • Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la modul în care noi prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, puteți contacta responsabilul nostru cu protecția datelor la adresa de email: gdpr@esp2000.ro
  • Abonați-vă la newsletter-ul revistei noastre