“Distribuţia inteligentă”

20 NOIEMBRIE 2007

Soluţii potrivite pentru toate mărimile de lot

“Distribuţie inteligentă” – acesta este sloganul cu care se prezintă RUTRONIK clienţilor săi de la electronica încoace. Thomas Rudel, directorul compartimentului Desfacere şi Marketing, precizează plusvaloarea care este cuprinsă în practică în acest aspect.

Dorim să uşurăm semnificativ procesele comerciale ale clienţilor noştri, consiliindu-l pe fiecare în parte în mod individual şi “pe măsură”. În acest scop aplicăm o strategie modulară în materie de consultanţă, desfacere şi logistică. Spectrul nostru se întinde de la soluţii specifice de tip high-tech până la componente mai puţin pretenţioase din punct de vedere tehnic, din domeniul mărfii clasice de larg consum. Ca atare, dorim ca atributul nostru de “broadliner” (distribuitor de gamă largă) să fie perceput inclusiv textual. Spectrul clientelei noastre şi cerinţele sale sunt la fel de diverse ca şi oferta noastră de produse şi de prestări de servicii. Clasicul client de distribuţie conform “schemei F” nu mai există. În timp ce unul dintre clienţi necesită soluţii high-tech special elaborate, dar în cantităţi mici, un altul are nevoie de un volum mare de articole de larg consum. Iar acest spectru de clienţi trebuie acoperit integral, în mod necondiţionat. Cuprinzătorul nostru line-card şi oferta modulară de consiliere şi de prestări de servicii ne permit să abordăm fiecare dintre aceste cerinţe atât de diferite între ele şi să elaborăm în strânsă colaborare cu clientul soluţii adecvate. Prin aceasta înţelegem atât recomandări ferme de produse şi prelucrarea profesională a comenzilor, cât şi sprijin în materie de design-in şi asistenţă la dezvoltarea aplicaţiilor.

Un început – procedura modulară
Configuraţia modelului de consiliere în fiecare caz individual dat este determinată de necesitate.
Întrebarea dacă asistenţa individuală este necesară şi dorită de către client nu depinde în primul rând de volumul comenzii. În primă instanţă pornim de la premisa că toţi cei care se adresează distribuţiei doresc să fie consiliaţi în condiţii de competenţă tehnică. Dar şi în contextul fiecărui client de distribuţie în parte, cerinţele sunt de asemenea complexe: parametrii tehnici îl interesează pe inginerul proiectant, în timp ce achizitorul se preocupă de preţuri şi de condiţii. În acest punct devine operant sistemul nostru modular: Parametrii precum preţul şi disponibilitatea se discută la faţa locului cu serviciul extern, iar inginerii RUTRONIK pentru câmpuri de aplicaţii consolidează apoi ansamblul informaţiilor în cadrul unei oferte corespunzătoare. Operaţia necesită însă un interval de timp de câteva săptămâni. Cine are nevoie ad-hoc de preţuri, condiţii sau parametri tehnici, acela poate apela – inclusiv în paralel cu consilierea personală – la soluţia noastră de eCommerce RUTRONIK Webg@te: Acolo i se oferă dintr-o privire, sintetic, catalogul online, banca de date Product Change Notifications (PCNs) şi funcţia de achiziţie (Procurement). Webg@te livrează timp de 24 de ore din 24 oriunde pe glob informaţii în timp real, înregistrează comenzi şi oferă relaţiii de stadiu.

Pentru a asigura condiţiile pentru service-ul de comandă şi informare în 24 de ore, am operat ample investiţii pentru extinderea sistemului Webg@te. În acest fel putem garanta pe de o parte disponibilitatea la orice oră a informaţiilor tehnice, iar pe de altă parte putem optimiza decisiv procesul de comandă pentru mărimi reduse de lot. Comanda de tip online este confortabilă atât pentru clienţii noştri, cât şi pentru noi, întrucât nu presupune o comunicare complicată – pornind, desigur, de la premisa că clientul nu necesită / nu doreşte o consiliere personală.

Mărimi mai reduse de lot – respectabile şi rentabile
Obiectivul nostru îl constituie un echilibru sănătos între clienţii majori şi întreprinderile mijlocii, ceea ce include şi derularea în mod profesional a mărimilor reduse de lot, perfect pretabilă pentru Webg@te. Webg@te ne oferă posibilitatea unei derulări eficiente din punct de vedere economic inclusiv în cazul cantităţilor reduse de comandă. Sistemul sprijină sub formă de modul asistarea clientului oriunde este cazul, dar nu este conceput în nici un caz ca o alternativă la contactul personal. De altfel, o mărime redusă de lot nu este în mod automat sinonimă cu un client minor. Chiar şi aşa-numiţi clienţi majori operează în anumite împrejurări cu cantităţi mai reduse de comandă: în cazul unui necesar suplimentar pe termen scurt, în faza iniţială a unui proiect, la necesarul pentru reparaţii sau la proiecte de mai mică anvergură. În plus, la RUTRONIK fiecare client este inclus într-un registru central de clienţi şi beneficiază de acelaşi service în ceea ce priveşte mijlocirea de informaţii, indiferent dacă este vorba de un client online sau offline. eCommerce nu implică, aşadar, zgârcire la nivelul service-ului. Principiul nostru se întemeiază, după cum am arătat, pe o concepţie modulară: Dacă cerinţele din partea clientului se modifică pe parcursul derulării unui proiect, el poate apela oricând la consiliere personală din partea noastră.
La aceasta se adaugă faptul că în calitatea noastră de europeni dorim să sprijinim cu aceste cantităţi mai reduse de comandă întreprinderile aflate în faza de start-up, în scopul promovării Europei ca centru economic şi ca laborator de idei. Nu arareori, din începuturile modeste ale unor mici start-up-uri s-au generat mari inovaţii.

Webg@te în practică
După înregistrare, clientul online are acces prin intermediul unui login central la catalogul online, la achiziţie (Procurement) cu logistică în sistem de urmărire (Tracking) şi avizare asupra modificărilor produselor (Product Change Notifications). În catalogul online, pe lângă informaţii cuprinzătoare referitoare la produse este reprezentat şi este apelabil în “timp real” inclusiv stocul curent pe ansamblul Europei. Conform definiţiei, cantitatea minimă de comandă pentru mărimi reduse de lot constă de regulă dintr-o unitate de ambalare. Sistemul de urmărire (Tracking) permite urmărirea comodă, online, a stadiului curente al comenzii, respectiv al livrării.
Până în prezent, comenzile de mostre din partea tuturor producătorilor erau posibile numai offline, prin intermediul RUTRONIK. Datorită opţiunii proaspăt integrate pentru comandarea de mostre prin intermediul Webg@te, în special clienţii de la nivelul întreprinderilor mici şi mijlocii beneficiază de posibilitatea de a-şi promova proiectele rapid şi operativ. La prezentarea mostrelor, broadliner-ul cooperează strâns cu producătorii. În acest scop, la comandarea de mostre în Webg@te, clientul apelează acele informaţii referitoare la proiect care sunt relevante din punctul de vedere al producătorului. Producătorii furnizează mostra fie direct, predând lead-urile către Rutronik, fie invers. Esenţial pentru client este să intre în posesia componentei în termen scurt.

Christine Schulze – free journalist
www.rutronik.com

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

  • Folosim datele dumneavoastră cu caracter personal NUMAI pentru a răspunde comentariilor/solicitărilor dumneavoastră.
  • Pentru a primi raspunsuri adecvate solicitărilor dumneavoastră, este posibil să transferăm adresa de email și numele dumneavoastră către autorul articolului.
  • Pentru mai multe informații privind politica noastră de confidențialitate și de prelucrare a datelor cu caracter personal, accesați link-ul Politica de prelucrare a datelor (GDPR) si Cookie-uri.
  • Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la modul în care noi prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, puteți contacta responsabilul nostru cu protecția datelor la adresa de email: gdpr@esp2000.ro
  • Abonați-vă la newsletter-ul revistei noastre